امروز جمعه 01 آذر 1398
file.cloob24.com
  0
  تعداد صفحات: 38 صفحه

  مقدمه

  گرمایش تابشی

  گرمایش تابشی (گرماتاب) چیست؟

  تاریخچه کشف امواج حرارتی (infraRed)

  دستگاه تابنده

  چراگرمایش تابشی بهینه است؟

  کاربرد سیستم های گرمایشی تابشی

  مزایا و کاربری‌های سامانه‌های گرمایش تابشی

  سادگی راهبری و نگهداری سامانه گرمایش تابشی

  حفظ سلامت محیط

  کاهش اثرات زیست‌محیطی

  مستقل‌بودن هر سامانه

  کاهش مشکلات جنبی

  مدلهای سیستمهای گرمایش تابشی گرماتاب

  تجهیزات سامانه های گرمایشی تابشی لوله ای

  لوله‌ی آتش خوار

  سامانه احتراق (مشعل مخصوص گازسوز)

  منعکس کننده

  فن مکنده

  نوار مغشوش کننده

  کنترل خودکار (اتوماتیک)

  گازرسانی

  مفروضات

  تأمین هوای مورد نیاز دستگاه

  تأمین تهویه ی کافی

  سیستمهای گرمایش تابشی در بخش مرغداری

  مقایسه گرمایش از طریق جابجایی و تابش

  مقایسه سرعت انتقال حرارت در سیستم جابجایی و تابش

  منابع

  قیمت: 3800 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 35 صفحه

  مقدمه

  پیش درآمدی بر ریخته گری دقیق

  معرفی فرایند ریخته گری دقیق

  مزایای روش ریخته گری دقیق

  عیوب ریخته گری دقیق

  اصول کلی انجام ریخته گری دقیق

  تولید مدل مومی

  مونتاژ

  ایجاد لایه سرامیکی

  موم زدایی

  ریخته گری

  شکستن لایه سرامیکی

  برش قطعات

  پرداخت نهایی قطعه کار

  تقابل ریخته گری دقیق و قالب سازی سریع

  اعمال روش نمونه سازی سریع

  قالب سازی سریع با اعمال روش DSPC

  طراحی قطعه

  طراحی راهگاه

  ساخت قالب واقعی

  نتایج

  ریخته گیری دقیق سریع

  Rotary Spin Casting

  ساخت مدل به روش های مرسوم

  روش پاشش پودر فلز (Metal Spray)

  روش ساخت سریع قالب های شکل دهی ورق (سنبه ماتریس) Sheet Metal Forming

  ویژگی های بارز این روش

  مزایای قالب سازی با استفاده از آلیاژهای نقطه ذوب پایین

  روش (MPC Metal Part Casting)

  روش AIM

  روش Sirect Shell Produvtion Casting DSPC

  واژه های جدید در زمینه RP&RT

  Secondary Operation

  Green part

  Brown part

  Subtractive Machining

  مقایسه تکنولوژی قالب سازی سریع با روش های سنتی

  زمان و هزینه

  در صنعت زمان مساوی هزینه است

  همراه با تصاویر

  منبع ندارد

  قیمت: 3500 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 30 صفحه

  پروژه محاسبه تهویه مطبوع و حرارت مرکزی (همراه با فایل اتوکد)

  اطلاعات مکانی و جغرافیایی

  بخش اول- محاسبات بار گرمایی

  محاسبه اتلافات حرارتی از راه نفوذ هوا (Q2)

  محاسبه اتلاف حرارتی از طریق هدایت

  بخش دوم -محاسبه تجهیزات گرمایشی

  انتخاب دیگ (Boiler)

  انتخاب مشعل

  حجم منبع سوخت

  حجم منبع انبساط باز

  محاسبه بار حرارتی آبگرم مصرفی

  بخش سوم - محاسبات بار سرمایی

  بار سرمایی تابشی از پنجره ها و شیشه های خارجی (Q1)

  بار سرمایی هدایتی از پنجره ها و شیشه های خارجی (Q2)

  بار سرمایی تشعشعی و هدایتی از جداره های خارجی (Q3)

  بار سرمایی هدایتی جداره ها و پنجره های داخلی(Q4)

  بار سرمایی محسوس ناشی از تهویه اتاق ها (Q5)

  محاسبه بار سرمایی محسوس(Q6)

  بار سرمایی نهان(Q7)

  بار سرمایی کل اتاق (QTR)

  بخش چهارم - محاسبه تجهیزات سرمایشی

  انتخاب چیلر (chiller)

  انتخاب پمپ برج خنک کننده

  انتخاب پمپ آب چیلر

  انتخاب فن کوئل

  بخش پنجم - نقشه های تاسیساتی

  فایلهای اتوکد به نام

  radiator system

  fan coil system

  همراه با جداول

  قیمت: 7000 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 8 صفحه

  بمب کا لریمتر

  چگونه باید از بمب کالریمتر استفاده نمود؟

  شرح دستگاه

  روش پر کردن بمب کالریمتر

  روش انجام آزمایش

  روش تعیین ارزش حرارتی سوختها

  تصحیح تشعشع

  حرارت جذب شده توسط آب

  جداول

  نمودار

  قیمت: 1500 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 23 صفحه

  نام آزمایش: ماشین آتوود

  نام آزمایش: گرماسنجی 1

  نام آزمایش: گرماسنجی 2

  نام آزمایش: کشش سطحی

  نام آزمایش: قانون ارشمیدس

  نام آزمایش: فنر

  نام آزمایش: ضریب اصطکاک

  نام آزمایش: حرکت پرتابی

  نام آزمایش: تعادل اجسام صلب

  همراه با جداول

  قیمت: 2500 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 19 صفحه

  فهرست آزمایشات

  تداخل امواج

  دو شکافی یانگ

  دو منشور فرنل

  گوه هوا

  حلقه‌های نیوتن

  تداخل سنج مایکلسون

  تداخل سنج فابری ـ پرو

  بیناب نمای منشوری

  همراه با تصاویر

  قیمت: 2000 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 10 صفحه

  هدف آزمایش: بررسی سیکل تبرید

  تئوری آزمایش

  روش آزمایش

  شرح دستگاه

  محاسبات

  قیمت: 2000 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 11 صفحه

  هدف آزمایش

  مشخصات دستگاه

  مشخصات موتور

  ارزش حرارتی گازوئیل

  اندازه گیری درجه حرارت اگزوز

  اندازه گیری سوخت مصرفی

  اندازه گیری دما

  اندازه گیری سرعت

  تنظیم دستگاه

  روشن کردن موتور

  روش انجام آزمایش

  محاسبات

  خاموش کردن موتور

  روش اندازه گیری هوا

  جرم گازهای سوخته شده = چگالی سوخت * دبی سوخت

  خطای آزمایش

  جداول

  نمودار

  قیمت: 2000 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 200 صفحه

  تداخل امواج

  دو شکافی یانگ

  دو منشور فرنل

  دو آینه فرنل

  آینه لوید

  گوه هوا

  حلقه‌های نیوتن

  تداخل سنج مایکلسون

  تداخل سنج فابری ـ پرو

  بیناب نمای منشوری

  تفرق نور در توری پراش

  تفرق در یک شکافی و دو شکافی

  قطبش نور

  اثر فاراده

  همراه با تصاویر و جداول

  قیمت: 12000 تومان - خرید
  0
  تعداد صفحات: 3 صفحه

  مقدمه

  هدف آزمایش: اندازه گیری چگالی مایعات و جامدات با استفاده از قانون ارشمیدس

  وسایل مورد نیاز

  شرح آزمایش

  آزمایش شماره 1

  آزمایش شماره 2

  آزمایش شماره 3

  نتیجه آزمایش

  پاسخ سوالات آزمایش

  جواب 1

  جواب 2

  قیمت: 1000 تومان - خرید