امروز سه شنبه 08 بهمن 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

بخشهاي اصلي معماري

معماري شامل فضا، سازه، پوشش

نظام ها

کالبدي

احساسي

نظري

فصل اول عناصر اصلي

عناصر اصلي

نقطه

خط

سطح

انواع کلي سطوحي که در طراحي معماري بکار مي روند

سطح سقف

سطح ديوار

سطح کف

فصل دوم فــــرم

فرم

شکلهاي اصلي

لجسام افلاطوني

حالات اصلي تجمع دو فرم

فرم هاي الحاقي

فرمهاي خطي

فرمهاي شعاعي

فرمهاي شبکه اي

لبه ها و کنج ها

تفکيک وجه

فصل سوم (فرم و فضا)

تعريف فضا بوسيلة عناصر افقي

عناصر عمودي

ستونها در فضا

ترکيب سطوح به شکل L

سطوح U شکل

درجه بسته بودن

نور

نور

فصل چهارم سازماندهيها

سازماندهيهاي فرم

ارتباط فضايي

سازماندهيهاي فضا

انواع سازماندهيهاي فضايي

سازماندهيهاي مرکزي

سازماندهيهاي خطي

سازماندهي هاي شعاعي

سازماندهيهاي مجموعه اي

سازماندهيهاي شبکه اي

فصل پنجم سيرکولاسيون

سيرکولاسيون

راههاي رسيدن به بنا

وروديهاي بنا

شکل فضاي سيرکولاسيون

عوامل گوناگون شکل سيرکولاسيون

فصل ششم تناسب و مقياس

تناسب مصالح

تناسب سازه

تناسب آماده

سيستمهاي تنظيم تناسب

تناسب طلايي

خط نظام دهنده

مقياس

فصل هفتم اصول

اصول نظام دهنده

محور

تقارن

سلسله مراتب

عامل مفروض

ريتم

خصوصيات فيزيکي فرم ها و فضاهاي معماري

تغيير شکلها

قیمت: 4800 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه