امروز چهارشنبه 30 مرداد 1398
file.cloob24.com
0

کلام نخست

نگرش مديران سازمانها در تصميمات استراتژيک

الگو برداري از بهترين ها Benchmarking

Benchmarking چيست؟

چرا شرکت هاBenchmarking مي کنند؟

تغيير اهداف ويژه در استراتژي

فرآيند Benchmarking

گام اول طرحريزي Benchmarking

گام دوم جمع آوري اطلاعات لازم.

گام سوم تحليل اطلاعات جهت تعيين

فاصله عملکرد

(GAP Analysis)

گام چهارم پياده سازي فرآيندهاي جديد

تحقق محصول

فرآيندهاي مرتبط با مشتري

تعيين الزامات مربوط به محصول

ارتباطات با مشتري

سوابق

تعريف Bench marking

چرا Bench marking صورت مي گيرد؟

مقايسه کردن فيلم نامه ها

تعيين احتياجات مشتري بدون Bench marking

تعيين و تشخيص نيازهاي مشتري با Bench marking

برقرار کردن اهداف موثر بدون Bench marking

برقرار کردن اهداف موثر با Bench marking

توسعه مقادير واقعي نيروي توليد بدون Bench marking

توسعه مقادير واقعي نيروي توليد با Bench marking

پيشه هاي صنعت بدون Bench marking

ارزيابي اهداف

تحليل منافع/ارزش ها

ارزش ها

انتشار و توزيع گزارش نهايي

فوايد

کليدهاي موفقيت Bench marking

مرحله برنامه ريزي

برنامه

مرحله جمع آوري (تجزيه)

مديريت پروژه

مهارتهاي مشاهده

منابع

فرآيندها

فرهنگ

مهارات مصاحبه

کارهاي غير قانوني Benchmarking

تشخيص شرکاي داوطلب

جداسازي شرکاي مستعد

برقراري وابستگي با شرکاء Bench marking

يادگيري به بهترين روش

آخرين مراحل

مثال

منبع آمار شبکة الکتريسيتة آمريکا

الگو برداري

تعريف الگوبرداري

منبع سومين کنفرانس مديران کيفيت

روش تطبيقي

منبع روش تجزيه و تحليل تطبيقي در مديريت

ضرورت و اهميت مدل براي تجزيه و تحليل تطبيقي

منبع روش تجزيه و تحليل تطبيقي در مديريت

ترازيابي

طرحريزي

تحليل

توسعه

بهبود

باز خورد

منبعالگوي بهبود عملکرد و تعالي سازماني

منبع سومين کنفرانس مديران کيفيت

نتيجه

فهرست منابع

قیمت: 4000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه