امروز چهارشنبه 02 مرداد 1398
file.cloob24.com
0

تاريخچه پست بانک

خط مشي هاي اساسي و سياستهاي پست بانک

خدمات و فعاليتهاي پست بانک

موضوع تحقيق

اعتبارات

منابع

اهيمت اقتصادي اعتبار

اهيمت اعتبار از نظر اقتصاد ملي

انواع اعتبار

انواع اعتبار از لحاظ نوع مصرف: با توجه به نوع مصرف

انواع اعتبار از لحاظ نوع وثيقه

چگونگي دريافت اعتبار و نظارت بر نحوة استفاده از آن

موافقت با درخواست اعتبار

نظارت مداوم بر وضع مالي گيرندة اعتبار

تقسيم اعتبار بر حسب مدت اعتبار

اعتبار متعدد و مختلف

تسهيلات اعتباري

اعتبارات وارداتي يا بروات اسنادي

اقسام عمده پيش پرداختهاي تضمين نشده بانکها

طرز اعطاي اعتبارات به مشتريان و اصول تخصيص اعتبار

اوراق اعتباري

خصوصيت برات

اعطاي اعتبار (وام)در بازار آزاد پول

اعتبار مصرفي

انواع تسهيلات اعتباري

به همراه سندهاي حسابداري

فروش اقساطي

موضوع فروش اقساطي

قيمت فروش (مبلغ قرارداد)

مدت فروش اقساطي

سود فروش اقساطي

وثايق فروش اقساطي

بيمه مورد معامله و وثايق

روند اعطاي وام فروش اقساطي در پست بانک

مراحل تکميل فرم قرارداد فروش اقساطي

جعاله

مدارک مورد نياز براي وام جعاله

شرايط و مقررات عمومي وام جعاله

عمليات حسابداري وام جعاله

موضوع مضاربه

مدت مضاربه

مدارک مورد نياز جهت مضاربه

ساير الزامات براي انعقاد قرارداد مضاربه

عمليات حسابداري مضاربه

ثبت بيمه کالاي موضوع مضاربه

اسناد انتظامي ثبت قرارداد

ثبت پرداخت سرمايه مضاربه

ثبت تمبر مالياتي

ثبت دريافت وجوه حاصل از فروش

مساقات

دستور العمل اجرائي مساقات

عمليات حسابداري مساقات

ثبت قرارداد

ثبت وثيقه

ثبت انتظامي بيمه نامه وثايق و تضمينات

پرداخت تسهيلات:

بازپرداخت تسهيلات اعطائي

ثبت سود

قیمت: 6500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه