امروز شنبه 04 بهمن 1399
file.cloob24.com
0
تعداد صفحات: 100 صفحه

فهرست مطالب:

تعریف زمین ساخت

اشتقاق قاره‌ها (Continental Drift)

یا اَبَرقاره‌ به نام پانگه‌آ (Pangaea)

پانتالاسا (Panthalassa)

بازسازی قاره بزرگ پانگه آ

لورازیا (Laurasia)

گندوانا (Gondwana)

تتیس (Tethys)

شکل وضعیت قاره ها در مراحل مختلف

شواهد ارایه شده برای ایده جا به جایی قاره ها

انطباق قاره‌ها (Fit of the Continents)

شواهد فسیل‌شناسی (Fossil evidence)

موقعیت فسیل مزوزوروس به دست آمده در قاره های آفریقا و آمریکای جنوبی

شباهت ساختمانی (Structural similarities) و نوع سنگ (Rock type)

شکل انطباق بین آمریکای جنوبی و آفریقا بر مبنای شواهد سنگ شناسی

شواهد آب و هوای دیرینه (Paleoclimatic evidence)

نظریه زمین ساخت ورقه‌ای (Plate tectonic)

صفحات لیتوسفر

مغایرت نظریه زمین ساخت ورقه ای با نظریه اشتقاق قاره‌ها

شکل مقطعی از کره زمین که در آن ارتباط بین صفحات مختلف نشان داده شده است

حرکت ورقه ها نسبت به هم، در مرز بین صفحات به سه شکل مختلف می تواند صورت گیرد

مرز بین صفحات (Plate boundaries)

مرزهای واگرا یا دور شونده (Divergent boundaries)

شکل افزایش وسعت بستر اقیانوس اطلس در اثر بالا آمدن مواد مذاب

مرزهای همگرا یا نزدیک شونده (Convergent boundaries)

منطقه فرورانش (Subduction zone)

گودال عمیق اقیانوسی (Deep ocean trench)

همگرایی اقیانوسی - قاره‌ای (Oceanic-Continental Convergence)

همگرایی اقیانوسی - اقیانوسی (Oceanic-Oceanic Convergence)

همگرایی قاره‌ای - قاره‌ای (Continental- Continental Convergence)

مرزهای گسل‌ تبدیل (Transform fault boundaries)

مکانیزم حرکت صفحات لیتوسفر

دو مدل پیشنهادی برای حرکت صفحات لیتوسفر

جریان کنوکسیون

فشار ناشی از تزریق مواد مذاب در پشته‌های اقیانوسی

شکل شماتیک حرکت ورقه‌ها در اثر فشار ناشی از تزریق مواد مذاب در پشته‌های اقیانوسی

قیمت: 10000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com