امروز سه شنبه 06 خرداد 1399
file.cloob24.com
0

بخش اول: مطالعات

فصل اول: معرفی طرح

بیان ضرورت مطالعه و طراحی

اهداف کلی

نتیجه گیری

برنامه زمان بندی

فصل دوم: مطالعات پایه (شناخت مخاطبین طرح)

فرهنگ

تعریف فرهنگ

کودک و فرهنگ

طبقه بندی اجتماعی

گذشت زمان و رشد کودک

استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ

اهداف فعالیت های مراکز فرهنگی

فراغت

منظور و مقصود از اوقات فراغت

رابطه فراغت با نظام اجتماعی

چگونگی گذراندن اوقات فراغت و نیازهای فرهنگی جامعه ایران

شناخت کودک

رشد شناختی کودک

شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی

عوامل پیدایش مفهوم کودک

مفهوم نوجوانی

روانشناسی کودک

مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد

تعریف رشد

تفاوت رشد و پرورش

ماهیت و ویژگی های رشد در انسان

عوامل موثر در رشد کودکان

زمینه های رشد

کاردانی کودکان

تعیین فعالیت های مناسب با ویژگی های هر سن

خلاصه و نتیجه گیری بحث رشد شناختی

روانشناسی کودک

نیازهای اساسی کودکان

نیازهای روانی کودک

مراحل تحول روانی کودک

خلاصه و نتیجه گیری مبحث روانشناسی

پرورش کودک

کودک و اجتماع

هدف از پرورش کودک

روش پرورش دینی و اخلاقی

شرایط اجرای اصول و روشهای صحیح تربیت

ویژگی های ذهنی شناختی کودک

روانشناختی و روفتارهای کودک

کنجکاوی

بازی

تخیل

تقلید و تلقین پذیری

همانند سازی

انطباق و سازگاری با محیط

شرایط انطباق با محیط

سرگرمی های کودکان

تأثیر سرگرمی های مفید از زندگی

اجتماع کودکان

تأمین امنیت و آسایش خاطر کودک

اعتماد به نفس، امیدواری،خوش بینی

عادات انسان و دوران کودکی

روش پرورش ذوق و قریحه هنر و زیبا شناسی در کودکان

خلاصه و نتیجه گیری مبحث پرورش کودک

کودک و آموزش

اهداف آموزش

آموزش و کودک

آموزش و تربیت کودک

عومل تأثیر گذار در آموزش کودک

محیط های مناسب آموزشی برای کودک

نقد وبررسی نظام های آموزشی

سیستم آموزشی سنتی (معلم محور)

سیستم آموزشی رایج (موضوع محور)

سیستم آموزشی مدرن (شاگرد محور)

مقایسه سیستم های آموزشی

نگرشی جدید به سیستم آموزشی

مدرسه بدون دیوار به عنوان مثالی از تغییرات نظام آموزشی

مطالعه

مطالعه و فرهنگ

حس کنجکاوی در کودکان

انتخاب کتاب برای کودکان و نوجوانان

تأثیرعامل سن بر علایق و نیازهای کودکان و نوجوانان در مطالعه

خلاصه و نتیجه گیری مبحث آموزش و کودک

کودک و نقاشی

خط خطی کردن

حرکات عضلانی و اثر گذاری بر روی کاغذ

مراحل تکامل خط خطی کردن

نقاشی و زندگی عاطفی کودک

رنگ

ویژگی های هر رنگ

رنگ و تخیلات

نماد رنگ ها

خلاقیت و تصاویر قالبی

کودک و هنر انتزاعی

کاهش نقاشی های خود به خودی

آموزش هنری

بیان آزاد و موضوع تحمیلی

طریق دخالت

نقاش گروهی

موسیقی و نقاشی

خلاصه و نتیجه گیری مبحث نقاشی

کودک و بازی

تعریف بازی

بازی و ساخت شخصیت

نظریه های مختلف در رابطه با بازی

مرحله گذر از بازی به کار

شرایط بازی

مفهوم هم بازی

تأثیرات بازی بر کودک

بازی های نمایشی

ارزش بازی های نمایش برای کودکان

ارزش عاطفی نمایش

خلاصه و نتیجه گیری مبحث کودک و بازی

کودک و قصه گویی و داستان سرایی

قصه گویی برای کودکان

قصه گویی در کتابخانه کودک

ارزش برنامه قصه گویی

مفهوم قصه گویی

دسته بندی شنوندگان قصه

قصه گویی و داستان سرایی برای بچه های پیش دبستانی

خلاصه و نتیجه گیری از مبحث کودک و قصعه گویی وداستان سرایی

شعر و کودک

موسیقی و کودک

فصل سوم: مطالعات تطبیقی

مصادیق داخلی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره تهران (عباسی)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره تهران (باباییان)

مصادیق خارجی

مدرسه ویساچ ـ فلاخت Weissach-Flacht

قصر کودکان من ـ ماتسوزاکاMatsuzaka

فصل چهارم: مطالعات معماری

مقدمه

فضا

هویت فضا

فضای کودک

محیط های مناسب برای کودک

کودک، معماری، فضا

ایجاد محیط مناسب برای کتابخانه کودکان

پیشگفتاری از فضای داخل

فضا سازی کودک، هیجان و تنوع

نشانه های فضایی

عوامل انعطاف پذیری در فضای کودک

مالکیت

ارتباط و پیوستگی

عناصر طراحی داخلی در فضای کودک

عناصر اصلی

دیوار

ستون

کف

سقف

تزئینات فضای کودک و عناصر فرعی طراحی داخلی

تزیین کتابخانه

مبلمان

قفسه

پنجره

درها

پله

ساختار و فرم فضا

فضا و فعالیت

فعالیت و چیدمان

انعطاف پذیری در فضا

درک بصری

آسایش بصری

رنگ

طبیعت و معماری

فصل پنجم: استانداردها

تناسب انسانی و نقش آن در طراحی

فضاهای کودکان

اندازه های بدن کودکان

وسایل ویژه فضاهای کاری

معرفی اجزا و وسایل مورد استفاده در کتابخانه کودک

اصول طراحی

جهت یابی

دسترسی

ضوابط طراحی فضای باز و محوطه

ضوابط فضاهای داخلی کودکان

مشخصات زمین بازی کودکان

عناصر تشکیل دهنده فضای بازی کودکان

اصول طراحی زمین های بازی کودکان

تقسیم بندی فضاها

کتابخانه ها

آمفی تئاتر

ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی

ضوابط و استانداردهای کلی فضاها

آیین کار ایمنی درهای مدارس

آیین کار ایمنی پنجره های فضای کودکان

ایین کار ایمنی کریدورها و راهروها

آیین کار اصول ایمنی در برابر آتش (مبحث فرار)

آیین کار اصول کلی مکان یابی و تأمین بهداشت ساختمان های آموزشی

عوامل آسیب زا در ساختمان مدارس

روش های نوین در طراحی مدارس و فضاهای آموشزی

ضوابط فضاهای آموزشی

فصل ششم: برنامه ریزی فیزیکی

تعریف استاندارد

کاربری های مقیاس محله وناحیه

کاربری های مقیاس منطقه

اهداف و سیاست های کلی برنامه ریزی

ارتقاء سطح علوم و فرهنگ کودکان

بالا بردن فرهنگ مطالعه در جامعه

آموزش و برنامه ریزی اوقات فراغت کودکان

تلاش در تقویت هنجار سازی رفتاری در کودکان

حفظ و اعتلای فرهنگ و آداب و رسوم و سنن ملی و قومی

خودکفایی نسبی طرح

تعیین اهداف عملیاتی

فضاها و عملکردهای پیشنهادی

اهداف فرهنگی

فضاها و فعالیت های آموزشی

اهداف آموزشی

فضاها و فعالیت های آموزشی

اهداف اداری

فضاها وفعالیت های اداری

اهداف خدماتی تفریحی

فضاها و فعالیت های خدمات تفریحی

اهداف تجاری

فضاها و فعالیت های تجاری

برنامه فیزیکی

فضاهای فرهنگی

فضاهای آموزشی

فضاهای اداری

فضاهای خدماتی تفریحی

تدقیق برنامه فیزیکی

جدول برنامه فیزیکی

فصل هفتم: مطالعات زمینه

مطالعات تاریخی ـ اجتماعی شهر مشهد

چگونگی پیدایش شهر مشهد

مطالعات اقلیمی و جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا

طول وعرض جغرافیایی

دما و رطوبت هوا

وزش باد

تابش آفتاب

بافت مجموعه

جهت استقرار ساختمان

عمده ترین ویژگی های اقلیمی برای ساختمان های آموزشی

جلوگیری از اتلاف حرارت

بهره گیری از انرژی خورشیدی

جهت استقرار ساختمان

ابعاد بازشوها

مصالح ساختمانی

جلوگیری از گرم شدن هوای کلاس

بخش دوم:طراحی

فصل اول: تحلیل سایت

مکان یابی

معیارهای مکان یابی محله

معیارهای مکان یابی سایت در محله

معیارهای مکان یابی جهت دسته بندی شهر به محلات

دلایل انتخاب سایت

سایت آنالیز

موقعیت سایت در منطقه

نحوه رسیدن به سایت

درجه بندی گذرهای پیرامون سایت

هم جواری ها

اقلیم

آلودگی صوتی

قابلیت سنجی و جانمایی کلی

فصل دوم: طرح نهایی (در سایت موجود نیست)

منابع و مأخذ

قیمت: 15000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com