امروز پنجشنبه 06 تیر 1398
file.cloob24.com
0

چکيده

فصل اول

مقدمه

موضوع

سؤال تحقيق

فرضيه های تحقيق

هدف تحقيق

ضرورت و اهميت تحقيق

مفاهيم کلی

فصل دوم

نتايج پژوهش ها

نتايج تحقيق بين المللی توسعه ICT

استراتژی آموزش الکترونيکی در کشورهای اروپايی

مفهوم خلاقيت از ديدگاهصاحبنظران

رابطه خلاقيت، هوش و پيشرفت تحصيلی

رابطه خلاقيت و نبوغ با بيماری های روانی

خلاقيت در سطح اجتماعی

دانش

فصل سوم

رايانه ماشين دلهره آور

محدوديت های رايانه

آموزش برنامه ای

انواع برنامه های آموزش برنامه ای

نتايج پژوهش ها

ماشين آموزشی

آموزش به کمک رايانه

مزايای آموزش رايانه ای

زمينه های تسهيل کننده

يادگيری راهی به سوی

فصل چهارم

ابزار جمع آوری

روش جمع آوری اطلاعات

يافته ها

نمودارها

جداول

فصل پنجم

تجزيه و تحليل يافته ها

فصل ششم

فيلتر کردن راهی برای ايجاد محيط سالم در اينترنت

اثربخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اينترنت

راهکارهای گسترش کارآمد و

آموزش الکترونيکی برای معلمان

ديدگاه آرمانی

توصيه ها

موانع و مشکلات

شرايط اجرايی

پرسشنامه

منابع

قیمت: 9000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه