امروز چهارشنبه 07 اسفند 1398
file.cloob24.com
0

چکيده تحقيق

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه

بيان مسأله

ضرورت و اهميت تحقيق

اهداف تحقيق

سؤالات و فرضيات تحقيق

روش تحقيق

جامعه پژوهش و حجم نمونه

تعريف واژهها و اصطلاحات

فصل دوم: پيشينه تحقيق

مباني نظري

تعريف افسردگي

علايم افسردگي

ديدگاهها و مکاتب مرتبط با افسردگي

پژوهشهاي انجام شده پيرامون موضوع تحقيق

پژوهشهاي انجام شده در خارج از کشور

پژوهشهاي انجام شده در داخل ايران

فصل سوم: روش تحقيق

روش تحقيق

روش آماري

متغيرهاي تحقيق

جامعه تحقيق

حجم نمونه

ويژگيهاي نمونه

ابزار سنجش

اعتبار و روايي ابزار سنجش

روش جمعآوري اطلاعات

ابزار اندازهگيري

فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها و اطلاعات

فصل پنجم: بررسي و نتيجهگيري

نتيجهگيري از سؤالات و فرضيات تحقيق

محدوديتهاي تحقيق

ميزان همبستگي بين يافتههاي تحقيق حاضر و تحقيقات قبلي

پيشنهادات

منابع

پرسشنامه

قیمت: 6500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com