امروز شنبه 23 آذر 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

تعريف انبار

جايگاه انبار

اهداف و وظايف انبارها

انواع انبارها

انواع موجودي هاي انبارها

سيستم انبارداري و مزيت هاي آن

وظايف انباردار

وظايف رئيس يا متصدي انبار

انتظارات مديريت يک مؤسسه از سيستم کنترل انبارها

طراحي و برنامه ريزي تأمين کالا

طبقه بندي

انواع طبقه بندي کردن کالاها

تعريف و فوايد کدگذاري

انواع روش هاي کدگذاري

فهرست گروه هاي طبقه بندي و کدگذاري کالاها

متداول ترين فرم هاي مورد استفاده در سيستم اطلاعاتي انبار به شرح زير مي باشند

اهم مراحل سيستم تدارکات مواد و غيره

سيستم اطلاعاتي انبارها و نقش کامپيوتر در آن

روش هاي مختلف انبار کردن کالاها (موجودي ها)

نکات مهم در چيدن اجناس در انبار

نکات مورد توجه در چيدن و حداکثر بهره وري از فضاي انبار

اهم اطلاعاتي که در خصوص انتخاب وسايل نقليه ضروري است به شرخ زير مي باشد

عوامل مربوط به مسير و مسافت سرعت و مکاني که کالاها بدانجا حمل خواهد شد

بازده اقتصادي در حمل و نقل انبارها

انواع عمده وسائل حمل و نقل انبارها

کنترل انبار

انبارگرداني و شمارش موجودي ها داراي مزايايي به شرح زير مي باشد

سيستم ارزيابي ادواري موجودي ها

بهاي تمام شده کالاي فروش رفته دوره را محاسبه مي نمايند

سيستم ارزيابي موجودي ها

مقايسه سه روش ارزيابي موجودي ها

مزيت ها و معايب روش FIFO

مزايا و معايب LIFO

مزايا و معايب ميانگين موزون و متحرک

حفاظت و ايمني انبارها

حمل و نقل مواد

محيط کاري

آلات و ابزار دستي

وسايل حفاظت فردي

ساير موارد

برنامه ريزي و کنترل موجودي ها

مقدمه

مواضع مختلف بخش ها و گروه هاي دورن سازمان نسبت به حجم موجودي ها

انواع مدل هاي کنترل موجودي

تصميم گيري در اين شرايط (ريسک)به سه دسته عمده تقسيم مي شود

مهمترين مدل هاي اين مورد دو مدل است اول مدل فصلي

سيستم هاي مختلف سفارش دهي

طراحي فيزيکي انبارها

اهداف بخش خريد

خريد متمرکز و يا غير متمرکز

منابع اطلاعاتي برون سازماني تدارکات

فرآيند يا مراحل خريد خارجي

سياست خريد و اتخاذ قيمت

اهداف

خصوصيت مذاکره کننده ماهر

عوامل مؤثر بر توان خريدار و فروشنده در مذاکره

قراردادهاي خريد و مفاد قراردادها

مفاد قرارداد

مندرجات

فهرست منابع

قیمت: 10000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه