امروز شنبه 05 بهمن 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

جدايي ناپذيري ارزشيابي ازفرايند ياددهي-يادگيري

استفاده ازنتايج ارزشيابي دربهبود فرآيند ياددهي-يادگيري واصلاح برنامه ها وروشها

هماهنگي ميان هدف ها محتوا روش هاي ياددهي-يادگيري و فرآيند ارزشيابي

توجه به آمادگي دانش آموزان

توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان

توجه همه جانبه به دانش ها، نگرش ها و مهارت ها

توجه به ارزشيابي دانش آموز از يادگيري هاي خود (خود ارزشيابي)

ارزشيابي از فعاليتهاي گروهي

توجه به فر آيند هاي فکري منتهي به توليد پاسخ

تاکيد بر نو آوري و خلاقيت

تنوع روش ها و ابزار هاي اندازه گيري و سنجش پيشرفت تحصيلي

استفاده از انواع ارزشيابي

استقلال مدرسه ومعلم در فرآيند ارزشيابي

اصل رعايت قواعد اخلاقي و انساني در ارزشيابي

اصل توجه به تفاوت هاي فردي

ضرورت هماهنگي در تحقق اصول ارزشيابي

تعريف ارزشيابي

انواع ارزشيابي

روايي (Validity)

هدف ارزشيابي تکويني يا مستمر

شيوه هاي اجرايي ارزشيابي تکويني يامستمر

اظهار نظر هاي کتبي و شفاهي معلم درباره بهبود عملکرد دانش آموزو

دادن کارهاي عملي به دا نش آموزان (portfolio)

مشارکت دادن دنش آموزان در ارزشيابي از خود يا ديگران

روش يادداشت روزانه

استفاده از آزمونهاي عملکردي مداد- کاغذي

نمونه کار

نظام نمره دادن در ارزشيابي مستمر

ارزشيابي تکويني (formative evaluation)

نتايج ارزشيابي تکويني براي معلم و دانش آموز

هدفهاي ارزشيابي تکويني

منابع

قیمت: 2300 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه