امروز شنبه 10 خرداد 1399
file.cloob24.com
0

تعریف برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی

مشخصات برنامه ریزی جامع

انواع برنامه ریزی جامع

برنامه ریزی عملیاتی

برنامه بهداشتی

اجزا برنامه بهداشتی

فرایندهای خدمت و پشتیبا ن

اجزا فرایند

طرا حی بر نا مه بهداشتی

طرا حی شبکه علیت

اولویت بندی و انتخا ب یک اولویت

هدف کلی

اهدا ف اختصاصی

تعیین استراتژی

تعیین فعالیت

تعریف استا ندارد و کاربرد استانداردها

مراحل استا ندارد نمودن فرایند استانداردسازی برونداد، روش اجرا، جدول استاندارد سازی اجزا فرایند

پایش

ارزشیابی

مدل زنجیره ای در برنا مه ها ی بهداشتی

سطوح جمع آ وری داده ها

قیمت: 1600 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com