امروز چهارشنبه 24 مهر 1398
file.cloob24.com
0

تعريف برنامه ريزي

انواع برنامه ريزي

مشخصات برنامه ريزي جامع

انواع برنامه ريزي جامع

برنامه ريزي عملياتي

برنامه بهداشتي

اجزا برنامه بهداشتي

فرايندهاي خدمت و پشتيبا ن

اجزا فرايند

طرا حي بر نا مه بهداشتي

طرا حي شبکه عليت

اولويت بندي و انتخا ب يک اولويت

هدف کلي

اهدا ف اختصاصي

تعيين استراتژي

تعيين فعاليت

تعريف استا ندارد و کاربرد استانداردها

مراحل استا ندارد نمودن فرايند استانداردسازي برونداد، روش اجرا، جدول استاندارد سازي اجزا فرايند

پايش

ارزشيابي

مدل زنجيره اي در برنا مه ها ي بهداشتي

سطوح جمع آ وري داده ها

قیمت: 1600 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه