امروز یکشنبه 16 مرداد 1401 file.cloob24.com
0
تعداد صفحات : 25 صفحه

بخش اول: اسناد و مفاهیم

مقدمه

مفهوم سند

اقسام سند و اعتبارآن

شرایط سند رسمی

تنظیم سند به وسیله ماموررسمی

صلاحیت مامور در تنظیم سند

صلاحیت ذاتی

صلاحیت محلی

رعایت مقررات قانونی درتنظیم سند

بخش دوم جعل اسناد

مقدمه و تعریف

عناصر تشکیل دهنده جرم

عنصر قانونی جرم جعل و تزویر

عنصر مادی جرم

عنصر ضرری جرم

مفهوم ضرر

جایگا ه ضرر در عناصر جرم

مجنی علیه ضرر

جامعه

منتسب الیه سند

انواع ضرر

عنصر معنوی جرم جعل

بخش سوم: راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن

راههای پیشگیری از جعل اسناد

راههای شناسایی و کشف جعل اسناد

روش فیزیکی

روش شیمیایی

روش خطوط و امضا های استکتایی

تشخیص الحاق درمتن اسناد

تشخیص امحاء (محو کردن) درمتن سند

راههای مبارزه با اسناد مجعول و مرتکبین

منابع

خرید و دانلود - 25000 تومان
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com