امروز دوشنبه 27 آبان 1398
file.cloob24.com
0

فصل اول: کليات کارتوگرافي

تعريف کارتوگرافي

تفاوت عکسهاي هوايي با نقشه

تاريخچة کارتوگرافي و تهية نقشه در جهان

نقشه، يک ابزار لازم

آغاز کارتوگرافي

کارتوگرافي در قرن بيستم

کارتوگرافي در ايران

فصل دوم: مقياسها و طبقه بندي نقشه ها

مقياس

مقياس عددي (R.F)

مقياس ترسيمي

مقياس متغير

طبقه بندي نقشه ها

فصل سوم: نمودار

نمودار

نمودار مستطيلي

نمودار چند بر

نمودار پراکندگي

نمودار هرمي (هرم سني)

نمودار سه گوش

نمودار دايره اي

نمودار پديده هاي متحرک

نمودار ستاره اي

فصل چهارم: سيستمهاي تصوير کردن

سيستمهاي تصوير کردن

انواع سيستمهاي تصوير

تصوير مخروطي

تصوير آزيموتال

تصوير استوانه اي

سيستم تصوير جهاني

جهت يابي

عرض جغرافيايي

طول جغرافيايي

سمت

شمال جغرافيايي

شمال مغناطيسي

شمال شبکة قائم الزاويه

فصل پنجم: آشنايي با مباني فتوگرامتري

برداشت نقشه (کارهاي توپوگرافي و فتوگرامتري)

برداشت باتخته سه پايه

فتوگرامتري با فتوتوپوگرافي

برداشت فتوگرامتري (زميني)

برداشت فتوگرامتري (هوايي)

تبديل عکس به نقشه

تکميل برداشت فتوگرامتري

منابع ومأخذ

قیمت: 2400 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه