امروز یکشنبه 06 مهر 1399
file.cloob24.com
0

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

سوال مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت وضرورت تحقیق

فرضیه تحقیق

متغییر های تحقیق

تعاریف عملیات واژه ها ومفاهیم

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

اهمیت نقاشی کودکان و تفسیر رنگ ها

روانشناسی رنگ در نقاشی کودکان

نقاشی کودکان از حیوانات

روانشناسی نقاشی کودکان – تفسیر نقاشی کودکان

یادگیری براساس آزمایش وخطا

یادگیری وبهداشت روانی

روشهای یادگیری

پاسخ شرطی

طرق از بین برن رفتار شرطی

تجارب هیجانی

ادامه ی رفتار شرطی

حل مسائل

کارل راجرز بصیرت را چنین تعریف می کند

قانون تأثیر وتقویت رفتار

تعمیم یا انتقال یادگیری

مراحل سازگاری

تعریف روانشناسی

رنگ چیست؟

تاثیرات رنگ ها از نظر روان شناسی

روان شناسی رنگ ها به عنوان روش درمان

روان شناسی رنگ های مختلف

آمیزش جمعی رنگ ها

صفات رنگ

آمیزش تفریقی رنگ ها

عکس رنگ شده ای از غروب

روانشناسی رنگ

رنگ در تلویزیون

دیدن رنگ ها

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر

روش آماری مربوط به فرضیه ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع ومآخذ

راهنمای پرسشنامه

قیمت: 6500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com