امروز دوشنبه 05 خرداد 1399
file.cloob24.com
0

مقدمه

موضوع تحقیق

ضرورت تحقیق

روش تحقیق

اهداف

فصل اول: مفاهیم واصول اولیه پروژه

شناخت موضوع فرهنگ

تعریف فرهنگ

ریشه واژه فرهنگ

کاربرد واژه فرهنگ

تعاریف مفهومی فرهنگ

تعاریف جنبه تشریحی

تعاریف جنبه تاریخی

فرهنگ، در زبان های اروپایی

فرهنگ در زبان عربی

تعریف هنر

هنر و تنوع در تعاریف آن

هنر و دین

پیدایش هنر

طبقه بندی هنرها

سلسله مراتب هنرها

ریشه های هنرهای مختلف

تشکل هنرهای مختلف

نتیجه گیری

موسیقی

تعاریف

تعریف موسیقی (موسیقی هنر بیان احساسات بوسیله صداهاست)

موسیقی چیست؟

نت چیست؟

ارکان موسیقی

عوامل اجرایی موسیقی

صدای انسانی

سازها

فرم های اجرای موسیقی

موسیقی آوازی

موسیقی سازی

موسیقی الکترونیک

نتیجه گیری

ریشه های مو سیقی بین المللی و فضای لازم برای آن

فصول مشترک معماری و موسیقی

اشتراکات و پیوندهای موسیقی و معماری

آکوستیک و موسیقی

صفات مثبت آکوستیکی

جمع بندی کلی از صفات مثبت آکوسیتکی (غیروابسته)

صفات منفی آکوستیکی

معماری و موسیقی ایرانی

تاریخ معماری ایران

شیوه های معماری ایران قبل از اسلام

سبک یا شیوه های معماری اسلامی در ایران

ریشه های موسیقی سنتی ایران و فضای لازم برای اجرای آن

موسیقی ایران در طول تاریخ

موسیقی ایران در دوران باستان

موسیقی دوره اسلامی

تاریخچه مدارس موسیقی

تاریخچه ارکستر سمفونیک ایران

فصل دوم: مطالعات بستر طرح

بخش اول شهر و ناحیه

مطالعات کالبدی

موقعیت جغرافیایی

وضعیت توپوگرافی

سابقه تاریخی وچگونگی پیدایش شهر مشهد

رطوبت

بارندگی

جهت وزش باد

جهت استقرار

مطالعات انسانی

چشم انداز آینده جمعیت

فصل سوم: مطالعات کالبدی

شناخت مخاطب

تجزیه و تحلیل وآنالیز سایت

بررسی سایت درمقیاس بافت

دسترسیها

عملکردها

بررسی سایت در مقیاس محله

هندسه وشکل زمین

دید و منظر

حوزه بندی ورودیها

نتیجه گیری

فصل چهارم: مطالعات تطبیقی

شهر موسیقی فاز اولمدرسه عالی موسیقی و رقص پاریس

نظرات آقای کریستیان دوپورتزانپارک درباره مدرسه موسیقی و رقص

نکات شاخص طرح

سفر با موسیقی- فاز دوم شهر موسیقی پاریس

نکات شاخص طرح

فصل پنجم: طراحی وارائه الگوی پیشنهادی

برنامه فیزیکی مجموعه

منابع

قیمت: 8400 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com