امروز چهارشنبه 30 مرداد 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

موضوع تحقيق

ضرورت تحقيق

روش تحقيق

اهداف

فصل اول: مفاهيم واصول اوليه پروژه

شناخت موضوع فرهنگ

تعريف فرهنگ

ريشه واژة فرهنگ

کاربرد واژة فرهنگ

تعاريف مفهومي فرهنگ

تعاريف جنبه تشريحي

تعاريف جنبه تاريخي

فرهنگ، در زبان هاي اروپايي

فرهنگ در زبان عربي

تعريف هنر

هنر و تنوع در تعاريف آن

هنر و دين

پيدايش هنر

طبقه بندي هنرها

سلسله مراتب هنرها

ريشه هاي هنرهاي مختلف

تشکل هنرهاي مختلف

نتيجه گيري

موسيقي

تعاريف

تعريف موسيقي (موسيقي هنر بيان احساسات بوسيله صداهاست)

موسيقي چيست؟

نت چيست؟

ارکان موسيقي

عوامل اجرايي موسيقي

صداي انساني

سازها

فرم هاي اجراي موسيقي

موسيقي آوازي

موسيقي سازي

موسيقي الکترونيک

نتيجه گيري

ريشه هاي مو سيقي بين المللي و فضاي لازم براي آن

فصول مشترک معماري و موسيقي

اشتراکات و پيوندهاي موسيقي و معماري

آکوستيک و موسيقي

صفات مثبت آکوستيکي

جمع بندي کلي از صفات مثبت آکوسيتکي (غيروابسته)

صفات منفي آکوستيکي

معماري و موسيقي ايراني

تاريخ معماري ايران

شيوه هاي معماري ايران قبل از اسلام

سبک يا شيوه هاي معماري اسلامي در ايران

ريشه هاي موسيقي سنتي ايران و فضاي لازم براي اجراي آن

موسيقي ايران در طول تاريخ

موسيقي ايران در دوران باستان

موسيقي دوره اسلامي

تاريخچه مدارس موسيقي

تاريخچه ارکستر سمفونيک ايران

فصل دوم: مطالعات بستر طرح

بخش اول شهر و ناحيه

مطالعات کالبدي

موقعيت جغرافيايي

وضعيت توپوگرافي

سابقه تاريخي وچگونگي پيدايش شهر مشهد

رطوبت

بارندگي

جهت وزش باد

جهت استقرار

مطالعات انساني

چشم انداز آينده جمعيت

فصل سوم: مطالعات کالبدي

شناخت مخاطب

تجزيه و تحليل وآناليز سايت

بررسي سايت درمقياس بافت

دسترسيها

عملکردها

بررسي سايت در مقياس محله

هندسه وشکل زمين

ديد و منظر

حوزه بندي وروديها

نتيجه گيري

فصل چهارم: مطالعات تطبيقي

شهر موسيقي فاز اولمدرسه عالي موسيقي و رقص پاريس

نظرات آقاي کريستيان دوپورتزانپارک درباره مدرسه موسيقي و رقص

نکات شاخص طرح

سفر با موسيقي- فاز دوم شهر موسيقي پاريس

نکات شاخص طرح

فصل پنجم: طراحي وارائه الگوي پيشنهادي

برنامه فيزيکي مجموعه

منابع

قیمت: 8400 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه