امروز سه شنبه 06 فروردین 1398
file.cloob24.com
0

بدون تصاویر

مقدمه

انتخاب موضوع

موضوع تحقيق و طرحی

بيان مسئله

مبانی نظری عام طرح

انتخاب سيستم

معرفي موضوع مجتمع مسكوني

بررسي شاخص هاي اصلي مسكن اجتماعي

بررسي ضوابط و استانداردهاي مسكن اجتماعي

ضريب پاركينگ

كنترل مشرفيت در واحدهاي مسكوني

سازمان خانه

عملكرد و تجهيزات مسكن

عرصه والدين

عرصه مشترك

تجهيزات

عرصه فرزندان

عرصه خويشاوند- فرد يا افراد همراه خانواده

عرصه مهمان

شبكه دسترسي

نتيجه گيري

محله

اهداف كيفي محله

ايجاد آرامش

تأمين آسايش

ايجاد حس مكان

دلچسب و خودماني بودن فضاها

آميختگي با رنگ و بوي مذهبي

ايجاد هويت

ايجاد وحدت

تنوع

تأثير تغيير ارزش ها و ضوابط بر بافت هاي جديد مسكوني

خوانايي

تأثير معماری بر رفتار انسان ها نسبت به حريم ديگران

کنترل مشرفيت

مفهوم مسکن – سکونت – سکونت گاه

نيازهای اساسی زيستی.

2- نيازهای اقتصادی.

نيازهای اجتماعی - فرهنگ

تعريف سازمان بهداشت جهانی از مسکن

نيازها از ديد علم جامعه شناسی

نحوه طبقه بندی نيازها

تعيين نيازهايي که در محيط مسکونی

دورنمای تحول بعد خانوار

سابقه زندگی در مجتمع های مسکونی در ايران

جمع بندی مطالعات پايه

مسکن

خانه متصل

نيازهای فردی و جمعی

خانه با حياط مرکزی

خانه تک واحدی مستقل

آپارتمان های مرتفع

برج در فضای سبز

آپارتمان های با ارتفاع متوسط

اهداف مسکن در کشورهای جهان سوم

جمع بندی مطالعات تکميلی

رابطه همسايگی

مسکن و اقليم

کيفيت فضايي شهری

انسان و درک فضا

سيمای محيط

عملکرد و تجهيزات خانه

خوانايي

روابط موجود بين عوامل سيمای شهر

محيط مسکونی

محيط کالبدی

محيط اجتماعی

طراحی سايت

اشراف

کنترل سروصدا

امنيت

انواع محافظت

روابط همسايگی و تأثير آن

گردش در فضا

مسکن و فضای باز

فرم زمين به صورت خط

شکل زمين به صورت حصار

تأمين آسايش

آب به صورت طرح

اهداف طراحی آب

آب از نظر حرکت

فرم زمين و آسايش

عناصر طراحی بصری

گياهان

طبقات گياهان

جمع بندی مطالعات زمينه

نگاهي كوتاه به تهران

تاريخچه تهران

سابقه پيدايش منطقه 22 شهرداري تهران

مشخصات جغرافيايي و اقليمي منطقه 22 شهرداري تهران

وضعيت بافت مسكوني موجود در منطقه

معرفي شهرك هاي مسكوني موجود در منطقه 22

بافت جديد در مقايسه با بافت قديم

درعين حال لكه هاي متمركز شكل گرفته اند.

پتانسيل هاي توسعه منطقه

توان محيطي

توان تحركاتي و ارتباطي

توان حقوق و اجرايي

وضعيت اقليم و هواشناسي منطقه

شرح خدمات

مرحله سوم (تجزيه و تحليل)

مرحله چهارم (نتايج)

ويژگي هاي مثبت زيست محيطي

پتانسيل هاي اكولوژيكي منطقه

هيدرولوژي منطقه 22

هيدروژئولوژي

بررسي هاي ژئوفيزيك منطقه 22 شهرداري تهران

تيپ آب منطقه 22 شهرداري تهران

كيفيت هاي آبهاي زيرزميني منطقه 22 شهرداري تهران

بخش چين هاي كناري البرز

بخش البرز مرتفع

خاك شناسي منطقه

اكوسيستم صخره اي بسيار مرتفع

اكوسيستم كوهستاني نسبتا مرتفع

اكوسيستم فلات ها و تراس ها

اكوسيستم جنگلي دست كاشت

اكوسيستمي استپي مرتعي شيبدار

اكوسيستم كشاورزي

اكوسيستم شهري صنعتي

حوزه هاي آبخيز

نقش رياضي در طراحي عملكرد معماري

ايده اصلي طراحي مجتمع مسكوني

ايده شكل گيري واحدهاي همسايگي

ارتباطات حركتي و بصري

ملاحظات شهري

تاريخچه صنعت بتن پيش تنيده پيش ساخته

هندسه معماري

موانع رشد صنعت بتن پيش ساخته

سيستم هاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي

تأسيسات

قاب هاي پيش ساخته

پانل هاي خارجي نما

منبع ندارد

قیمت: 10000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال نظر