امروز شنبه 16 فروردین 1399
file.cloob24.com
0

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه

بیان مسئله پژوهش

هدف پژوهش

هدف کلی تحقیق

سوالات پژوهش

بیان فرضیه های پژوهشی

تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: پیشینه تحقیق

نظریه آموزشی

تعریف آموزش

تعریف یادگیری

مدل عمومی آموزشی

مرحله فعالیتهای پیش از آموزش

مرحله فعالیتهای پیش از آموزش و در ضمن آموزش

مرحله فعالتیهای ضمن آموزش

مرحله فعالیتهای ضمن آموزش و پس از آموزش

مرحله فعالیتهای پس از آموزش

منابع انتخاب هدفهای آموزشی

طرح هفت قدمی هدف گزینی

هدفهای آموزشی رفتاری

فواید استفاده از هدفهای رفتاری

روش تهیه هدفهای رفتاری

جدول مشخصات

روش تهیه هدفهای رفتاری کامل

انواع هدفهای آموزشی رفتاری (هدفهای ورودی – هدفهای بین راه – هدفهای نهایی)

طبقه بندی هدفهای آموزشی

طبقه بندی بلوم از هدفهای آموزشی

حوزه شناختی

حوزه عاطفی

حوزه روانی – حرکتی

طبقه بندی هدفهای آموزشی بر اساس انواع یادگیری

یادگیری علامتی

یادگیری محرک – پاسخ

یادگیری زنجیره ای

یادگیری کلامی یا تداعی کلامی

یادگیری تمیز دادن محرکات

یادگیری مفهوم

یادگیری قاعده یا قانون

حل مسئله

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

روش پژوهش

آزمودنیها

ابزار اندازه گیری

روش آماری

آمار توصیفی

روش جمع آوری اطلاعات

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

محدودیتها

پیشنهادها

خلاصه و نتیجه گیری

منابع

قیمت: 6700 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com