امروز دوشنبه 27 آبان 1398
file.cloob24.com
0

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه

بيان مسئله پژوهش

هدف پژوهش

هدف کلي تحقيق

سوالات پژوهش

بيان فرضيه هاي پژوهشي

تعاريف عملياتي متغيرها

فصل دوم: پيشينة تحقيق

نظريه آموزشي

تعريف آموزش

تعريف يادگيري

مدل عمومي آموزشي

مرحله فعاليتهاي پيش از آموزش

مرحله فعاليتهاي پيش از آموزش و در ضمن آموزش

مرحله فعالتيهاي ضمن آموزش

مرحله فعاليتهاي ضمن آموزش و پس از آموزش

مرحله فعاليتهاي پس از آموزش

منابع انتخاب هدفهاي آموزشي

طرح هفت قدمي هدف گزيني

هدفهاي آموزشي رفتاري

فوايد استفاده از هدفهاي رفتاري

روش تهيه هدفهاي رفتاري

جدول مشخصات

روش تهيه هدفهاي رفتاري کامل

انواع هدفهاي آموزشي رفتاري (هدفهاي ورودي – هدفهاي بين راه – هدفهاي نهايي)

طبقه بندي هدفهاي آموزشي

طبقه بندي بلوم از هدفهاي آموزشي

حوزه شناختي

حوزه عاطفي

حوزه رواني – حرکتي

طبقه بندي هدفهاي آموزشي بر اساس انواع يادگيري

يادگيري علامتي

يادگيري محرک – پاسخ

يادگيري زنجيره اي

يادگيري کلامي يا تداعي کلامي

يادگيري تميز دادن محرکات

يادگيري مفهوم

يادگيري قاعده يا قانون

حل مسئله

فصل سوم: روش اجرايي تحقيق

روش پژوهش

آزمودنيها

ابزار اندازه گيري

روش آماري

آمار توصيفي

روش جمع آوري اطلاعات

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها

تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

محدوديتها

پيشنهادها

خلاصه و نتيجه گيري

منابع

قیمت: 6700 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه