امروز شنبه 16 فروردین 1399
file.cloob24.com
0

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف اصلی

اهداف جزئی

فرضیات تحقیق

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مبانی نظری

پیشینه تحقیق

تاریخچه اشتغال زنان

اشتغال زنان

علل رویکرد زنان به اشتغال

زن، اجتماع، اشتغال و پیامدهای آن

زن در ایران

اشتغال اولین مطالبه زنان

مشارکت زنان در توسعه

بی مهری به نهاد خانواده

مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان

معایب اشتغال زنان

اثرات مثبت اشتغال زنان

موانع اشتغال زنان

تأثیر کار زنان بر زندگی خانوادگی

مادران شاغل و ارتباط با فرزندان

دلایل مخالفت با اشتغال زنان در محیط خارج از خانه:

اشتغال زنان در بستر خانواده و ارتباط آن با طلاق

بررسی دیدگاه اسلام نسبت به اشتغال زنان

فصل سوم:روش شناسی پژوهشی

روش پژوهش

جامعه آماری پژوهش

نمونه آماری و تعیین حجم نمونه

تکنیک نمونه گیری

ابزار پژوهش

اعتبار و پایایی تحقیق

اعتبار

پایایی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

نحوه تجزیه و تحلیل داده ها

آماره های توصیفی

آماره های استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه و نتیجه گیری

راهکارها و راهبردهای پیشنهادی و کمبودها و نواقص و ارائه پیشنهادات به پژوهشگران

منابع

ضمائم

پرسشنامه

قیمت: 7000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com