امروز پنجشنبه 12 تیر 1399
file.cloob24.com
0
تعداد صفحات: 17 صفحه

عنوان اصلی: e-banking culture: A comparison of EU 27 countries and Portuguese case in the EU 27 retail banking context

عنوان فارسی: فرهنگ بانکداری الکترونیک: مقایسه ی 27 کشور اروپایی و کشور پرتغال در زمینه ی بانکداری خرد 27 کشور اروپایی

قسمتی از متن اصلی:

The aim of this research is two-fold. Firstly we conducted a wise comparative analysis of EU 27 countries and secondly we identified distinct e-banking user segments of Portuguese citizens. We used a questionnaire for data collection (n¼2358)and Latent Class Models (LCM)for data analysis. LCM revealed three segments in EU 27 (Portugal is in the poorest cluster, concerning the indicators used, with Greece, Spain and Cyprus)and two e-banking user segments in Portuguese citizens: Those who do not risk (49%), and Those who risk (51%). Our findings enable e-banking managers for taking appropriate strategic decisions.

قسمتی از ترجمه فارسی:

هدف از این پژوهش دو گانه است. ابتدا یک تحلیل جامع و گسترده از 27 کشور اروپایی انجام دادیم و بعد بخش های کاربردی بانکداری الکترونیک ارجح را در شهروندان پرتغال شناسایی کردیم. ما یک پرسشنامه را برای جمع آوری اطلاعات (n=2358)و مدل های گروه نهفته (LCM)را برای تحلیل داده ها استفاده کردیم. LCM نشان دهنده ی سه بخش در 27 EU است (پرتغال در فقیرترین خوشه قرار دارد، با شاخص های استفاده شده با یونان، اسپانیا و قبرس)و دو بخش کاربر بانکداری الکترونیک در شهروندان پرتغالی. کسانی که ریسک نمی کنند (49%)و کسانی که ریسک می کنند (51%). یافته های ما مدیران بانکداری الکترونیک را قادر می سازد تا تصمیمات استراتژیک مناسب را اتخاذ کنند

قیمت: 10000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com