امروز سه شنبه 28 اسفند 1397
file.cloob24.com
0

تاريخچة برق در خراسان

صرفه جويي انرژي و نگهداري صحيح موتورهاي برق

ترانسفورماتورها

انتخاب موتور مناسب رابطة بين ابعاد، وزن، قدرت، گشتاور و سرعت

نگهداري و تعمير

افزايش ولتاژ در موتورهاي الكتريكي

عايق بندي و حداكثر درجه حرارت مجاز

افزايش درجه حرارت

اندازه گيري درجه حرارت موتور

قطع شدگي فاز

فرسودگي ياتاقا ن ها:

چرخاندن محور موتور با دست

هرز شدگي ميله هاي رتور

روغنكاري موتور

موتورهاي جريان مستقيم

روش تشخيص عيب در سيم پيچ آرميچر موتورهاي D.C

مقادير تقريبي

سنجش مقاومت عايق بندي

ضريب سرويس موتورهاي جريان متناوب

بازبيني اسليپ رينگ ها

هـ روش تشخيص عيب در موتورهاي مخصوص

تفكيك و كدگذاري مصارف نيروگاهي مقدمه بهينه سازي توليد

مصارف مرتبط با چرخة توليد

مصارف غيرمرتبط با چرخة توليد

مصارف كارگاهي

مصارف اداري و عمومي

اصلاح سيستم فشار ضعيف (توزيع)نيروگاه

تعيين مصارف داخلي نيروگاه

نصب كنتورهاي جديد

حذف كنتورهاي زايد

اصلاح اطلاع رسان ها به كنتور

كدگذاري كنتور نيروگاهي

A مصرفي توليدي

B تجهيزات

C ارتباط با چرخة توليد

D نام واحد

E ورودي خروجي

بهينه سازي مصارف داخلي نيروگاه

بهينه سازي مصارف غيرمرتبط در چرخة توليد

بهينه سازي مصارف مرتبط در چرخة توليد

كاهش تلفات در سيستم توزيع = توسعه

عوامل بروز تلفات در شبكه هاي فشار ضعيف

تلفات ترانسفورماتور توزيع

تلفات ترانس ها را به اين بخشها مي توان تقسيم كرد:

تلفات آهن

تلفات بارداري (مسي)ترانسفورماتور

تلفات اضافي ناشي از كثيفي روغن و

لجن گرفتگي دور سيم پيچ هاي ترانسفورماتورهاي توزيع.

تلفات ناشي از جذب رطوبت به وسيلة روغن ترانسفورماتورهاي توزيع

تلفات ناشي از اتصال كوتاه هاي متوالي بر روي فيدرهاي ثانويه ترانسفورماتورهاي توزيع

تلفات ناشي از هارمونيك ها، كه مقدار آن در مناطق صنعتي نسبت به ديگر مناطق فزوني مي يابد.

تلفات در خطوط هوايي

تلفات در شبكة روشنايي

تلفات ناشي از اشجار

تلفات به علت عدم تعادل بار فازها

تلفات ناشي از فرسودگي شبكه

تلفات موجود در چمبرها

تلفات موجود در شبكه هاي زيرزميني (كابل ها)

تلفات در اتصال ها (اتصالات تابلوهاي فشار ضعيف)

راه حل

متدولوژي مهندسي و برنامه ريزي بانك اطلاعاتي شبكة الكتريكي

مصرف كننده ها

برنامه ريزي و طراحي بانك هاي اطلاعاتي شبكة الكتريكي

برتري تكنولوژي

نگرش تجزيه و تحليل

روش برنامه ريزي اطلاعات

پيشنهاد

منابع

قیمت: 4500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال نظر