امروز پنجشنبه 06 تیر 1398
file.cloob24.com
0

تاريخچة برق در خراسان

صرفه جويي انرژي و نگهداري صحيح موتورهاي برق

ترانسفورماتورها

انتخاب موتور مناسب رابطة بين ابعاد، وزن، قدرت، گشتاور و سرعت

نگهداري و تعمير

افزايش ولتاژ در موتورهاي الکتريکي

عايق بندي و حداکثر درجه حرارت مجاز

افزايش درجه حرارت

اندازه گيري درجه حرارت موتور

قطع شدگي فاز

فرسودگي ياتاقا ن ها:

چرخاندن محور موتور با دست

هرز شدگي ميله هاي رتور

روغنکاري موتور

موتورهاي جريان مستقيم

روش تشخيص عيب در سيم پيچ آرميچر موتورهاي D.C

مقادير تقريبي

سنجش مقاومت عايق بندي

ضريب سرويس موتورهاي جريان متناوب

بازبيني اسليپ رينگ ها

هـ روش تشخيص عيب در موتورهاي مخصوص

تفکيک و کدگذاري مصارف نيروگاهي مقدمه بهينه سازي توليد

مصارف مرتبط با چرخة توليد

مصارف غيرمرتبط با چرخة توليد

مصارف کارگاهي

مصارف اداري و عمومي

اصلاح سيستم فشار ضعيف (توزيع)نيروگاه

تعيين مصارف داخلي نيروگاه

نصب کنتورهاي جديد

حذف کنتورهاي زايد

اصلاح اطلاع رسان ها به کنتور

کدگذاري کنتور نيروگاهي

A مصرفي توليدي

B تجهيزات

C ارتباط با چرخة توليد

D نام واحد

E ورودي خروجي

بهينه سازي مصارف داخلي نيروگاه

بهينه سازي مصارف غيرمرتبط در چرخة توليد

بهينه سازي مصارف مرتبط در چرخة توليد

کاهش تلفات در سيستم توزيع = توسعه

عوامل بروز تلفات در شبکه هاي فشار ضعيف

تلفات ترانسفورماتور توزيع

تلفات ترانس ها را به اين بخشها مي توان تقسيم کرد:

تلفات آهن

تلفات بارداري (مسي)ترانسفورماتور

تلفات اضافي ناشي از کثيفي روغن و

لجن گرفتگي دور سيم پيچ هاي ترانسفورماتورهاي توزيع.

تلفات ناشي از جذب رطوبت به وسيلة روغن ترانسفورماتورهاي توزيع

تلفات ناشي از اتصال کوتاه هاي متوالي بر روي فيدرهاي ثانويه ترانسفورماتورهاي توزيع

تلفات ناشي از هارمونيک ها، که مقدار آن در مناطق صنعتي نسبت به ديگر مناطق فزوني مي يابد.

تلفات در خطوط هوايي

تلفات در شبکة روشنايي

تلفات ناشي از اشجار

تلفات به علت عدم تعادل بار فازها

تلفات ناشي از فرسودگي شبکه

تلفات موجود در چمبرها

تلفات موجود در شبکه هاي زيرزميني (کابل ها)

تلفات در اتصال ها (اتصالات تابلوهاي فشار ضعيف)

راه حل

متدولوژي مهندسي و برنامه ريزي بانک اطلاعاتي شبکة الکتريکي

مصرف کننده ها

برنامه ريزي و طراحي بانک هاي اطلاعاتي شبکة الکتريکي

برتري تکنولوژي

نگرش تجزيه و تحليل

روش برنامه ريزي اطلاعات

پيشنهاد

منابع

قیمت: 4500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه