امروز شنبه 14 تیر 1399
file.cloob24.com
0

مجموعه افرادی که برای دریافت خون به بانک خون مراجعه نموده اند در 50 روز به شرح زیر است

مجموعه را مرتب می نمائیم

دسته بندی اطلاعات

دامنه تغییرات (R)

تغییرات (R)

تعداد دسته ها (K)

طول دسته ها (C)

نشان هر دسته (xi)

شاخص های مرکزی

میانه

مد

میانگین

جدول دسته بندی داده ها

شاخص های پراکندگی

واریانس

انحراف معیار

ضریب تغییرات

ضریب چولگی

ضریب کشیدگی

نمودارها

نمودار مستطیلی

نمودار چند ضلعی

نمودار دایره ای

مجموعه افرادی که برای اهدای خون به بانک خون مراجعه نموده اند در 50 روز به شرح زیر است

مجموعه را مرتب می نمائیم

دسته بندی اطلاعات

دامنه تغییرات (R)

تغییرات (R)

تعداد دسته ها (K)

طول دسته ها (C)

نشان هر دسته (xi)

شاخص های مرکزی

میانه

مد

میانگین

جدول دسته بندی داده ها

شاخص های پراکندگی

واریانس

انحراف معیار

ضریب تغییرات

ضریب چولگی

ضریب کشیدگی

نمودارها

نمودار مستطیلی

نمودار چند ضلعی

ضریب همبستگی

معادله خط رگرسیون

خطای رگرسیون

منبع

قیمت: 2000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com