امروز چهارشنبه 02 مرداد 1398
file.cloob24.com
0

کليات

تعريف و مفهوم آيين دادرسي شوراي حل اختلاف

فوائد آيين دادرسي شوراي حل اختلاف

ويژگيهاي آئين دادرسي

جايگاه و تشکيلات شوراي حل اختلاف

حدود صلاحيت

انواع صلاحيت

اول صلاحيت ذاتي

دوم صلاحيت نسبي

سوم صلاحيت محلي

چهارم صلاحيت شخصي

پنجم صلاحيت اضافي

موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف

دبيرخانه شوراي حل اختلاف و وظايف آن

اول دفاتر لازم در دبيرخانه شورا

تذکر

لزوم بازنگري بر دادگاه هاي حل اختلاف

نحوه رسيدگي عملي به امور کيفري در شوراي حل اختلاف

مبحث اول کليات (آشنايي با مفاهيم امور جزائي)

جرم و مجازات

تخفيف مجازات

تعليق اجراي مجازات

دستورات ضمن حکم تعليقي

مباشر و شريک در ارتکاب جرم

معاونت در جرم

تعدد جرم

تکرار جرم

مبحث دوم: مسئوليت جزائي

مبرا بودن اطفال ازمسؤليت جزايي

عدم مسئوليت مجانين

اثر اکراه يا اجبار

ارتکاب جرم براي حفظ مال يا جان ديگري

مواعد مرور زمان

صلاحيت

تعريف صلاحيت

صلاحيت شوراي داوري در رسيدگي به جرائم

صلاحيت محلي شورا

رد صلاحيت اعضاء شورا

وظايف مقدماتي شوراي حل اختلاف

حفظ آثار جرم

ضابطين و انواع آنها

ضابطين عام

ضابطين خاص

متن ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب

17/1/79 مجلس شوراي اسلامي

آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1 تشکيل شورا

ماده 2 افتخاري بودن عضويت

ماده 3 دفتر شورا

ماده 4 انتخاب اعضاء

ماده 5 شرايط عضويت

ماده 6 سمت هاي شغلي مانع از عضويت

ماده 9 جهات رد عضو

ماده 11 انجام تحقيقات

ماده 12 تکليف ادارات و ضابطان دادگستري در همکاري

ماده 13 در خواست مشاور

ماده 14 سعي در سازش

ماده 16 صدور راي

ماده 17 اصلاح راي

ماده 18 اعتراض به رأي

ماده 19 اجراي آرا

ماده 20 رعايت مقررات داوري

ماده 21 تامين و تجهيز لوازم و امکانات

ماده 22 نظارت دادگستري

ماده 23 اداره کل امور شوراها

شوراي حل اختلاف ويژه بازرگانان

از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/83 مجلس شوراي اسلامي

آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1 تشکيل شورا

ماده 3 دفتر شورا

ماده 4 انتخاب اعضاء

ماده 5 شرايط عضويت

ماده 8 شروع به رسيدگي

ماده 9 جهات رد عضو

ماده 10 تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات

ماده 11 انجام تحقيقات

ماده 12 تکليف اداغرات و ضابطان دادگستري در همکاري

ماده 13 درخواست مشاور

ماده 14 سعي در سازش

ماده 15 تعيين تکليف پرونده هاي خارج از صلاحيت.

ماده 16 صدور راي

ماده 17 اصلاح راي

ماده 18 اعتراض به راي

ماده 20 رعايت مقررات داوري

ماده 21 تامين و تجهيز لوازم و امکانات

ماده 23 اداره کل امور شوراها

منابع

قیمت: 4500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه