امروز چهارشنبه 02 مرداد 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي به عنوانيک تخصص

ضرورت ارزشيابي آموزشي

جايگاه و نقشارزشيابي پيشرفت تحصيلي در آموزش و يادگيري فرايند – مدار

ويژگي ارزشيابي فرايند - مدار

آشنايي با پاره اياز مفاهيم ارزشيابي

اندازه گيري (Measurment)

سنجش (Assessment)

آزمون (Test)

امتحان (Examination)

ارزشيابي (Evaluation)

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (Academic achivement evaluation)

اصول و مفاهيم قابلتاکيد در ارزشيابي

اهدافي که ارزشيابي آموزشي درنظر دارد

اختصاصي بودن يکبرنامه

کارايي يک برنامه

نتيجه بخش بودن يک برنامه

تجزيه و تحليل هدفهايارزشيابي

اصول ورهنمودهايي در مورد سنجشوارزشيابي

آنچه معلم بايد در ارتباط با ارزشيابي بداند و رعايتنمايد

انواع ارزشيابي

ارزشيابي آغازين (preassessment)

ارزشيابي تکويني (formative evaluation)

ارزشيابي پاياني ـتراکمي (summative evaluation)

نتايج ارزشيابي تشخيصي براي معلم ودانش آموز

ارزشيابي تشخيصي چه اهدافي را دنبال مي کند؟

نتايج ارزشيابي تکويني براي معلم و دانش آموز

هدفهاي ارزشيابي تکويني

فرايند آموزش و يادگيري

ويژگي ارزشيابي پاياني

منابع

قیمت: 1900 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه