امروز چهارشنبه 07 خرداد 1399
file.cloob24.com
0

چکیده

مقدمه

اطلاعات اسنادی – تجزیه و تحلیل یافته و ارائه مدل نظری

فصل چهارم نتیجه گیری و ارائه راه حل

پیشینه تحقیق

گزاره های تحقیق

اهداف

هدف کلی

اهداف جزئی

سوالات تحقیق

فرضیه ها

توصیف متغیرها

عوامل فردی شامل

عوامل آموزشگاهی

تعریف مفهومی متغیرها

افت تحصیلی

تفاوتهای فردی

هوامل فردی با شاخصهای زیر سنجیده می شود

هوش

هدف

علاقه

شیوه مطالعه

شرایط عاطفی و روانی

غیبت و تاخیر از مدرسه

جنسیت

شب زنده داری

تماشای بیش از حد تلویزیون

میزان محبت

مشاجرات

طلاق و جدایی

فقر فرهنگی

فقر مالی

عوامل آموزشگاهی

شیوه تدریس

تجهیزات و امکانات آموزشگاه

فضای کلاس

افت تحصیلی

شیوه تدریس

تجهیزات مدرسه

روش تحقیق

مبانی نظری

تئوری های یادگیری

قانون تاثیر

قانون تکرار یا تمرین

تئوری گشتالت

تئوری گشتالت مبنی بر چند قانون است

قانون مربوط به طرح یا کل

قانون شابهت

قانون جهت مشترک

آمادگی

موارد زیر در مورد آمادگی موثر است

تجربیات قبلی

موفقیت یادگیری

فعالیت یادگیرنده

محرک

میل رغبت

فهم یا بصیرت

یافته ها و اطلاعات

هوش

انگیزه

علاقه

مطالعه

شرایط عاطفی

غیبت از مدرسه

جنسیت

نسب زنده

تماشای بیش از حد تلویزیون

عوامل خانوادگی

عدم محبت

مشاجرات

طلاق و جدایی والدین

فقر فرهنگی خانوادگی

فقر مالی

اقتدار والدین

عدم توجه و پیگیری وضعیت تحصیلی

عدم کنترل و نظارت

شرایط عاطفی و امنیت خانوادگی

رفتار معلم

تجهیزات

مبانی نظری

نتیجه گیری و ارائه راه حل

فهرست منابع

قیمت: 3000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com