امروز چهارشنبه 07 اسفند 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

آمار چيست

تعريف آمار

ارتباط متقابل آمار و ساير رشته ها

عمل آماری

هدف ها ی اصلي آمار عبارتند از

جامعه نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار

اعداد تصادفی10عدد تصادفی از بين نمرات رياضي

اعداد تصادفی از بين نمرات فيزيک

دسته بندی داده ها و جدول فراوانی

فراوانی نسبی

جدول فراوانی نمرات فيزيک

نمودار ساقه و برگ

شاخص های مرکزی

ميانه

نمودار جعبه ای نمرات درس فيزيک

ميانگين

واريانس

ضريب تغييرات

نمودار ميله ا ی درس رياضي

نمودار ميله ا ی درس فيزيک

نمودار مستطيلي درس رياضي

نمودار مستطيلي درس فيزيک

نمودار چند بر فراوانی درس رياضي

نمودارچندبر فراوانی درس فيزيک

نمودار دايره ای درس رياضي

نموداردايره ای درس فيزيک

قیمت: 3000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com