امروز شنبه 23 آذر 1398
file.cloob24.com
0

فصل اول

مقدمه و بيان مساله

مقدمه

بيان مسئله

چه عواملي بر نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان مؤثر است؟

ادبيات تحقيق

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

سوالات ويژه تحقيق

فرضيه ها

تعاريف عملياتي

روش تحقيق

فصل دوم

چهار چوب نظري

تعاريف اوقات فراغت

رهنمودهايي جهت بهره گيري از اوقات فراغت

بهره گيري نسل جوان از اوقات فراغت

برنامه ريزي براي اوقات فراغت

فعاليتهاي نوجوانان براي حل مسائل و مشکلات

جوانان و تفريحات

مکاتب فلسفي و برخورد آن با اوقات فراغت

فلسفه ايده اليسم

ديدگاه فلسفه رئاليسم

ديدگاه فلسفه پراگماتيسم

جايگاه اوقات فراغت

ديدگاههاي اسلامي درباره اوقات فراغت

مفهوم اوقات فراغت و تمايز با اوقات کار

اهميت اوقات فراغت ازديدگاه کارشناسان (سياسي و اجتماعي)

برنامه ريزي براي اوقات فراغت

اوقات فراغت و چالش هاي آن

رشد انحرافات و بزهکاري در بين جوانان

توقف رشد و بالندگي در جوانان

عدم احساس تعلق به نظام و ازدست دادن هويت اجتماعي:

ضديت با نظام و بهم خوردن امنيت عمومي

ههموار شدن زمينه بروز تهاجم فرهنگي دشمن

از دست رفتن فرصتهاي تجربه اندوزي

فصل سوم

روش تحقيق

جامعه آماري

نمونه آماري

ابزار جمع آوري اطلاعات

بخش دوم: بررسي فرضيات

فصل چهارم

نتيجه گيري

و پيشنهادات

خلاصه تحقيق

پيشنهادات

منابع و مآخذ

پرسشنامه

قیمت: 6000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه