امروز پنجشنبه 12 تیر 1399
file.cloob24.com
0

فصل اول

مقدمه و بیان مساله

مقدمه

بیان مسئله

چه عواملی بر نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان مؤثر است؟

ادبیات تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات ویژه تحقیق

فرضیه ها

تعاریف عملیاتی

روش تحقیق

فصل دوم

چهار چوب نظری

تعاریف اوقات فراغت

رهنمودهایی جهت بهره گیری از اوقات فراغت

بهره گیری نسل جوان از اوقات فراغت

برنامه ریزی برای اوقات فراغت

فعالیتهای نوجوانان برای حل مسائل و مشکلات

جوانان و تفریحات

مکاتب فلسفی و برخورد آن با اوقات فراغت

فلسفه ایده الیسم

دیدگاه فلسفه رئالیسم

دیدگاه فلسفه پراگماتیسم

جایگاه اوقات فراغت

دیدگاههای اسلامی درباره اوقات فراغت

مفهوم اوقات فراغت و تمایز با اوقات کار

اهمیت اوقات فراغت ازدیدگاه کارشناسان (سیاسی و اجتماعی)

برنامه ریزی برای اوقات فراغت

اوقات فراغت و چالش های آن

رشد انحرافات و بزهکاری در بین جوانان

توقف رشد و بالندگی در جوانان

عدم احساس تعلق به نظام و ازدست دادن هویت اجتماعی:

ضدیت با نظام و بهم خوردن امنیت عمومی

ههموار شدن زمینه بروز تهاجم فرهنگی دشمن

از دست رفتن فرصتهای تجربه اندوزی

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار جمع آوری اطلاعات

بخش دوم: بررسی فرضیات

فصل چهارم

نتیجه گیری

و پیشنهادات

خلاصه تحقیق

پیشنهادات

منابع و مآخذ

پرسشنامه

قیمت: 6000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com