امروز یکشنبه 06 مهر 1399
file.cloob24.com
0

انگیزه را این گونه تعریف می کند

تحولات تاریخی انگیزش

مدل سنتی

مدل روابط انسانی

تئوریهای انگیزش

تئوریهای محتوایی

تئوری سلسله مراتب نیازها

تئوری نیازهای بالفعل مورای

تئوری بهداشت –انگیزش

نظریه ای – آر – جی

نظریه های فر آیندی انگیزش

نظریه انتظار

احتمال یا انتظار وسیله و ارزش یا اهمیت

احتمال یا انتظار

وسیله

ارزش

تئوری برابری

پاداش مادی و پول

انگیزش از طریق طراحی شغل

طراحی شغل

غنای شغلی

گسترش شغلی

گردش شغلی

الگوی ویژگیهای شغلی

مهندسی شغل

شناور ساختن ساعات کار

مزایای ساعات کار شناور

زیانهای ساعات کار شناور

اشتراک مساعی

انگیزش برای یاری دادن

پذیرش مسئولیت

فرهنگ سازمانی

نظام شایسته سالاری

رضایت شغلی

الگوی اقتضایی انگیزش

مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران

بررسی عوامل انگیزشی مؤثر درماندگاری مدیران و متخصصین دستگاههای ستادی وزارت نیرو

بررسی وضعیت انگیزشی و رضایت شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای هرمزگان

بررسی نظرات مربیان پرورشی استان کرمان در ارتباط با عوامل مؤثر در انگیزش شغلی آنان

بررسی میزان رضایت کارکنان حوزه ستادی برق منطقه ای تهران عوامل انگیزشی رفاهی مؤثر در ارتقاء بهره وری آنها

مطالعه عوامل انگیزشی و تأثیر آن بر بهره وری کارکنان پست سمنان

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان در ستاد شرکت آبفای خوزستان

تعیین عوامل و میزان رضایت شغلی کادر درمانی بیمارستانهای شهرستان زاهدان

نتایج تحقیق به قرار ذیل است

منابع

قیمت: 4000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com