امروز سه شنبه 08 بهمن 1398
file.cloob24.com
0

انگيزه را اين گونه تعريف مي کند

تحولات تاريخي انگيزش

مدل سنتي

مدل روابط انساني

تئوريهاي انگيزش

تئوريهاي محتوايي

تئوري سلسله مراتب نيازها

تئوري نيازهاي بالفعل موراي

تئوري بهداشت –انگيزش

نظريه اي – آر – جي

نظريه هاي فر آيندي انگيزش

نظريه انتظار

احتمال يا انتظار وسيله و ارزش يا اهميت

احتمال يا انتظار

وسيله

ارزش

تئوري برابري

پاداش مادي و پول

انگيزش از طريق طراحي شغل

طراحي شغل

غناي شغلي

گسترش شغلي

گردش شغلي

الگوي ويژگيهاي شغلي

مهندسي شغل

شناور ساختن ساعات کار

مزاياي ساعات کار شناور

زيانهاي ساعات کار شناور

اشتراک مساعي

انگيزش براي ياري دادن

پذيرش مسئوليت

فرهنگ سازماني

نظام شايسته سالاري

رضايت شغلي

الگوي اقتضايي انگيزش

مروري بر تحقيقات انجام شده در ايران

بررسي عوامل انگيزشي مؤثر درماندگاري مديران و متخصصين دستگاههاي ستادي وزارت نيرو

بررسي وضعيت انگيزشي و رضايت شغلي کارکنان شرکت برق منطقه اي هرمزگان

بررسي نظرات مربيان پرورشي استان کرمان در ارتباط با عوامل مؤثر در انگيزش شغلي آنان

بررسي ميزان رضايت کارکنان حوزه ستادي برق منطقه اي تهران عوامل انگيزشي رفاهي مؤثر در ارتقاء بهره وري آنها

مطالعه عوامل انگيزشي و تأثير آن بر بهره وري کارکنان پست سمنان

بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش کارکنان در ستاد شرکت آبفاي خوزستان

تعيين عوامل و ميزان رضايت شغلي کادر درماني بيمارستانهاي شهرستان زاهدان

نتايج تحقيق به قرار ذيل است

منابع

قیمت: 4000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه