امروز چهارشنبه 30 بهمن 1398
file.cloob24.com
0

جدول تقسيم کار

تعريف جدول تقسيم کار

مزاياي تهيه جدول تقسيم کار

مراحل تهيه و تنظيم جدول تقسيم کار

مرحله اول: انتخاب واحد بررسي

مرحله دوم: تهيه ليست وظايف کارکنان

مرحله سوم: تهيه ليست فعاليت هاي واحد

مرحله چهارم: تهيه جدول تقسيم کار براي وضع موجود

مرحله پنجم: تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار

مرحله ششم: تهيه جدول تقسيم کار پيشنهادي

نمودارجريان کار

تعريف نمودار جريان کار

استفاده از علايم در نمودارهاي جريان کار

عمل يا اقدام

بازرسي و کنترل

تصميم گيري

بايگاني، انبار و نگهداري

تاخير يا انتظار غير موجه

حرکت يا ارسال (جابجايي)

انواع نمودار جريان کار

نمودار عمودي يا يک ستونه

نمودار افقي يا چند ستونه

مراحل بررسي نمودار جريان کار

مرحله اول: تعيين کار مورد نظر

مرحله دوم: تعيين مراحل کار

مرحله سوم: ترسيم نمودارجريان کار در وضع موجود

مرحله چهارم: تجزيه و تحليل نمودار

مرحله پنجم: تنظيم نمودار پيشنهادي

بررسي و کنترل فرمها

تعريف فرم

انواع فرم

مراحل بررسي و کنترل فرم

مرحله اول: بررسي فرمهاي موجود

مرحله دوم: تجزيه و تحليل فرمهاي موجود

مرحله سوم: تهيه طرح پيشنهادي براي فرمهاي مورد نياز

تعيين هدف فرم

تعيين عنوان فرم

تعيين شماره يا کد فرم

نظر خواهي از تکميل کنندگان و استفاده کنندگان فرم

تعيين اطلاعاتي که بايد در فرم درج شوند

تهيه طرح فرم

استفاده آزمايشي از فرم در يک واحد نمونه

جرح و تعديل فرم , با استفاده موثر از باز خور

تهيه فرم نهايي

بررسي جا و مکان کار

تعريف بررسي جا و مکان

هدف از بررسي

اصول و معيارهاي بررسي و تخصيص جا و مکان

مراحل بررسي جا و مکان کار

مرحله اول: بررسي جا و مکان کار در وضع موجود

مرحله دوم: تجزيه و تحليل طرح جا و مکان کار

مرحله سوم: تهيه طرح پيشنهادي جا و مکان کار

سيستمها و روشهاي بايگاني

اهميت بايگاني

بايگاني چيست؟

سند چيست؟

پرونده چيست؟

آرشيو چيست؟

انواع سيستمهاي بايگاني

اصول بايگاني

روشهاي تنظيم اسناد

بررسي سيستم بايگاني

بررسي تکنيکهاي کمي

روشهاي برنامه ريزي شبکه اي

روش ارزيابي و بازنگري برنامه (پرت)Program evaluation and review technique

علائم مورد استفاده

رويداد يا واقعه

فعاليت

فعاليت عاريه يا فعاليت زمان صفر

مراحل روش پرت

تحليل زماني شبکه

تخمين زمان هر فعاليت

برآورد خوش بينانه (کمترين زمان حداقل)

بر آورد بدبينانه (بيشترين زمان يا زمان حداکثر)

برآورد زمان محتمل (با احتمال بيشتر)

تعيين زمان انتظار براي هر فعاليت

تعيين زمان انتظار براي هر رويداد يا مسير پيشرو (te)

تعيين بيشتري زمان مجاز براي رويداد يا مسير پسرو (tL)

تعيين زمان آزاد يا فرجه(s)

تعيين مسير بحراني

تعيين واريانس و احتمال خاتمه پروژه طبق برنامه

روش مسير بحراني (C.P.M)

مراحل روش CPM

روش ترسيم پيش نيازها (PDM)

ارتباط بين فعاليتها

ارتباط بين فعاليتها به صورت زير است

قیمت: 8000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com