امروز جمعه 27 دی 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

بخشهاي اصلي معماري

نظام ها

فصل اول: عناصر اصلي

عناصر اصلي

نقطه

خط

سطح

حجم

فصل دوم: فــــرم

فرم

مشخصات بصري فرم

شکلهاي اصلي

لجسام افلاطوني

حالات اصلي تجمع دو فرم

فرم هاي الحاقي

فرمهاي خطي

فرمهاي شعاعي

فرمهاي شبکه اي

فصل سوم (فرم و فضا)

تعريف فضا بوسيلة عناصر افقي

عناصر عمودي

عناصر خطي عمودي

ستونها در فضا

درجه بسته بودن

نور

فصل چهارم سازماندهيها

سازماندهيهاي فرم

ارتباط فضايي

سازماندهيهاي فضا

انواع سازماندهيهاي فضايي

سازماندهيهاي مرکزي

سازماندهيهاي خطي

سازماندهي هاي شعاعي

سازماندهيهاي مجموعه اي

سازماندهيهاي شبکه اي

فصل پنجم سيرکولاسيون

سيرکولاسيون

قسمتهاي سيرکولاسيون

راههاي رسيدن به بنا

وروديهاي بنا

شکل گيري مسير

شکل گيري مسير

روابط مسير و فضا

شکل فضاي سيرکولاسيون

عوامل گوناگون شکل سيرکولاسيون

شکل فضاي سيرکولاسيون

فصل ششم تناسب و مقياس

تناسب مصالح

تناسب سازه

تناسب آماده

سيستمهاي تنظيم تناسب

تناسب طلايي

خط نظام دهنده

مقياس

مقياس قسمت اول

فصل هفتم اصول

اصول نظام دهنده

محور

تقارن

سلسله مراتب

عامل مفروض

ريتم

خصوصيات فيزيکي فرم ها و فضاهاي معماري

تغيير شکلها

قیمت: 5000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه