امروز شنبه 03 آبان 1399
file.cloob24.com
0

مقدمه

فصل اول: کلیات

تعریف اوقات فراغت

پس موضوع تحقیق

هدف از انتخاب موضوع

علل و دلایل انتخاب موضوع

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی

قلمرو زمانی

قلمرو مکانی

محدودیت های تحقیق

انگیزه

تعریف انگیزش

اوقات فراغت

پیشرفت تحصیلی

مدارس

تعریف بازدهی (کارآئی)

انگیزش

یادگیری

یادگیری به عنوان کسب اطلاعات و مهارت ها

یادگیری به معنی تغییر رفتار از راه تجربه

عوامل یاد گیری

آمادگی

تجربیات قبلی

موقعیت یادگیری

فعالیت یادگیرنده

سوالات تحقیق

عنوان بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه

تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

فراغت

زمانفراغت

ورزش و کارکردهای مختلف آن

کارکردهای مختلف ورزش

کارکرد اجتماعی ورزش

آسیب شناسی اوقات فراغت

تاثیر آن بر انگیزه و آموزش

اوقات فراغت در دایره شناخت

تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان

تعطیلات بخشی از فرآیند تربیت

گردش در طبیعت

فصل سوم: متدولوژی و روش تحقیق

روش تحقیق

روشهای جمع آوری اطلاعات

روش کتابخانه ای

روش پرسشنامه ای

جامعه آماری

تعریف جامعه آماری

تعریف نمونه آماری

روش نمونه گیری

قلمرو تحقیق

تکنیکهای آماری مورد استفاده

اهمیت اوقات فراغت و انگیزه تحصیل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری

تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق

فرضیه اول

سؤالات مربوط به فرضیه اول

فرضیه دوم

سؤالات فرضیه دوم

فرضیه سوم

سؤالات مربوط به فرضیه سوم

فرضیه چهارم

سؤالات فرضیه چهارم

تحلیل فرضیات آماری

تحلیل فرضیه اول

تحلیل و تصمیم گیری

آزمون همبستگی (مربوط به فرضیه اول)

مرحله سوم تعریف آماره آزمون

تحلیل وتصمیم گیری

تحلیل و تصمیم گیری

آزمون همبستگی (مربوط به فرضیه دوم)

تعریف آماره آزمون

تحلیل فرضیه سوم

مرحله چهارم

تحلیل و تصمیم گیری

آزمون همبستگی (مربوط به فرضیه سوم)

تعریف آماره آزمون

تحلیل و تصمیم گیری

تحلیل فرضیه چهارم

تعریف آماره آزمون

تحلیل و تصمیم گیری

تحلیل و تصمیم گیری

آزمون همبستگی (مربوط به فرضیه چهارم)

فصل پنجم: خلاسه و نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

تحلیل نتایج تحقیق

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

پیشنهادات

منابع

قیمت: 8000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com