امروز چهارشنبه 02 مرداد 1398
file.cloob24.com
0
تعداد صفحات: 100 صفحه

چکيده

فصل اول

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت کار

فرضيه تحقيق

تعريف نظري

تعريف عملياتي

فصل دوم: سابقه پژوهش

استرس و سندرم فرسودگي

افسردگي

افسردگي زيست - شيميايي

افسردگي واکنشي

مدل سليه از استرس

افسردگي

سرزنش خود

نوميدي

ترحم به خود

معضل افسردگي

نظريه روانکاوي

نظريه هاي يادگيري

رويکرد شناختي

تعريف

افسردگي واکنشي

افسردگي درون زاد

افسردگي روان زاد

تشخيص و سنجش افسردگي

اختلال افسردگي عمده

اختلال افسرده خلقي

علايم افسردگي

چگونگي مقابله با افسردگي

روش هاي درمان افسردگي

روش بازسازي شناختي براي درمان افراد افسرده

روش دو ستوني

درمان کوتاه مدت

مشاوره و روان درماني گروهي

چه عوامل رواني- اجتماعي در افسردگي دخيل هستند

چگونه کسي مي تواند بفهمد آيا افسرده است يا خير

خسارت استرس

روند استرس

نشانه هاي هيجاني افسردگي

به هنگام افسردگي چه کاري بايد انجام دهيم

ديدگاههاي نظري درباره افسردگي

تعريف امدادگر

خصوصيات يا ويژگيهاي امدادگر

تعريف کمکهاي اوليه و امداد

هدف ما از کمکهاي اوليه

تعريف عمليات نجات

تعريف ديگر امدادگر

تعريف کمک هاي اوليه

بقيه ويژگي هاي يک امدادگر

حفظ آرامش در ارائه کمکهاي اوليه

وظايف امدادگر

نحوه مراقبت از خود

کنترل استرس

واکنش به استرسها

واکنش هاي ديررس

واکنش هاي شديد

مروري بر سابقه پيشينه تحقيق

فصل سوم: طرح پژوهش

طرح پژوهش

جامعه پژوهش

نمونه پژوهش

روش نمونه گيري

ابزار پژوهش و روش جمع آوري اطلاعات

روش آماري

فصل چهارم: آمار

مقدمه

آمار توصيفي

آمار استنباطي

فرض صفر

فرض خلاف

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري

محدوديت هاي پژوهش

پيشنهادات

منابع و مآخذ

پيوست

قیمت: 7000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه