امروز دوشنبه 27 خرداد 1398
file.cloob24.com
0

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کلی

اهداف جزئی

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

تعریف نظری مفاهیم تحقیق

تعریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

تعریف بازی

بازی درمانی چیست؟

محیط بازی درمانی

انواع بازی

اصول بازی درمانی

آشنایی با بازی درمانی

بازی درمانی و مشکلات روانی کودکان

وسایل بازی در این روش درمانی

درمان اختلالات روانی کودکان

بازی درمانی انفرادی

بازی درمانی گروهی

اهمیت بازی

تبیین بازی

بازی درمانی

انواع بازی درمانی

تحول نظریه های بازی درمانی

بازی درمانی روان پویایی

بازی درمانی تخلیه ای

بازی درمانی رابطه ای

بازی درمانی غیر مستقیم

بازی درمانی رفتاری – شناختی

انواع اسباب بازی

ارزش ها و فواید بازی

روش های بازی درمانی

ویژگیهای بازی درمانگران

مراحل مختلف بازیهای کودک

خصوصیات بازی گروهی

عوامل موثر در بازی

اشکال بازی از نظر ژان پیاژه

نظریه های مطرح شده در مورد بازی

دیدگاه پیاژه

تاثیر بازی در رشد اعتماد به نفس کودک

اختلال رفتاری

فرضیه فرهنگی – اجتماعی

عوامل روانشناختی

عوامل عصبی – زیست شناختی

پرخاشگری

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

فصل سوم: روشهای آماری

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار گردآوری تحقیق

روایی و اعتبار پرسشنامه

روش نمره گذاری پرسشنامه

شیوه انجام تحقیق

شیوه تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

منابع لاتین

ضمایم

پرسشنامه

قیمت: 12500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه