امروز چهارشنبه 07 خرداد 1399
file.cloob24.com
0

مقدمه

فصل اول

زنجیره ارزش، عرضه و تقاضا

نیاز به مدیریت زنجیره تامین

رقابت جدید

از همکاری تا اشتراک مساعی

اجزای سازنده

برنامه ریزی سلسله مراتبی تولید

فصل دوم

معیارهای عملکرد

تحلیل زنجیره تامین

شاخص ها و سیستم های مربوط به شاخص ها

عملکرد تحویل

عملکرد تکمیل سفارش

تکمیل کامل سفارش

واکنش پذیری زنجیره تامین

انعطاف پذیری تولید

کل هزینه مدیریت لجستیک

بهره وری افزوده کارکنان

هزینه ضمانت

زمان چرخه نقد ـ به ـ نقد

روزهای تامین موجودی

گردش دارایی

مدل SCOR

واژگان استاندارد

سطوح مدل SCOR

سطح 1- انواع فرآیند

سطح 2- طبقات فرآیند

انواع طبقات فرآیند

سطح 3- عناصر فرآیند

مقیاس ها و بهترین اعمال

رویه ای برای کاربرد مدل SCOR

افزایش قابلیتهای شبکه زنجیره عرضه

چالشهای زنجیره عرضه

فصل سوم

مقدمه

مدلهای دوگانه مدیریت تأمین کنندگان

مقایسه مدل های زورمدارانه و مشارکتی

چگونگی دستیابی همزمان به مزایای هر دو مدل

روابط زورمدارانه با دوام

جدول تباین میان روابط زورمدارانه و مشارکتی

جدول تباین میان روابط زورمدارانه و مشارکتی

شرکتهای استراتژیک

رده بندی استراتژیک تأمین کنندگان

مدیریت استراتژیک تأمین کنندگان (مورد استفاده در صنایع خودروسازی

فصل چهارم

تأمین خارجی

تعریف تأمین خارجی

پنج دلیل استراتژیک برای تأمین خارجی

منافع مالی تأمین خارجی

هدف مدیر زنجیره عرضه

منابع

قیمت: 7500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com