امروز پنجشنبه 06 تیر 1398
file.cloob24.com
0

چکيده

فـصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت پژوهش

هدف پژوهش

فرضیه های پژوهش

منبع کنترل

متغیرها و تعاریف نظری وعملیاتی آنها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

عزت نفس چیست

مسئولیت پذیری

شناخت بهتر خویش

خطر پذیری

خودارزیابی

ارزیابی مثبت از خود

تاریخچه

مفهوم عزت نفس

بعد جسمی

بعد خانوادگی

پیشینه ی نظری

نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس

نظریه ی جیمز

نظریه ی مید

نظریه ی کولی

نظریه ی روزنبرگ

نظریه ی سالیوان

نظریه ی هورنای

نظریه ی آدلر

نظریه راجرز

نظریه ی مزلو

نظریه آلپورت

نظرات دیگر روانشناسان در ارتباط با عزت نفس

عزت نفس و غرور

عزت نفس بالا و عزت نفس پائین

نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس

نقش پدر خانواده و تاثیر آن بر عزت نفس کودکان

کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس

منبع کنترل

رویکرد ها و نظریه های متفاوت درباره وضع کنترل

تاریخچه، نظریه راتر

مفاهیم اساسی نظریه یادگیری اجتماعی

توان رفتار

انتظار

تقویت گذشته و تعمیم

ارزش تقویت

موقعیت روان شناختی

آزادی حرکت

کمترین سطح هدف

تفاوتهای فردی

کنترل:

واکنش در برابر از دست دادن کنترل

منبع کنترل

منبع کنترل درونی

منبع کنترل بیرونی

ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی

تصور راتر درباره انسان

فصل سوم: روش تحقیق

طرح پژوهش

جامعه مورد پژوهش

نمونه روش نمونه گیری

آزمون منبع کنترل

ابزار تحقیق

آزمون عزت نفس

روش اجراء پژوهش

اجرای اصلی

روش آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

خلاصه

پيشنهادات

منابع و مآخذ

پرسشنامه

قیمت: 10000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه