امروز شنبه 14 تیر 1399
file.cloob24.com
0
تعداد صفحات: 80 صفحه

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مولفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استانداردهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از سالها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چهارچوب روشها و رویه های متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته، راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارایه صورت های مالی موسسات پیمانکاری در قالب مناسبات حقوقی،ساز و کارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه شود. در این پروژه ارکان اصلی پیمانکاری در موسسات پیمانکاری،مطالعات طرح،انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد، عملیات اجرایی،مخارج پیمان و تنظیم صورت وضعیت ها، سود، درآمد پیمان ناشی از قرارداد پیمانکاری برای شرکت پیمانکاری شرح و توضیح داده شده است.همچنین هدف دراین پروژه بررسی روشهای متداول حسابداری درموسسات پیمانکاری و این که کدام روش کاربرد بیشتری داردبیان شده است به اضافه این که بنابر روش مصاحبه و اظهار نظر پیمانکاران هر کدام از روشها با توجه به شرایط و سلایق مورد استفاده قرار می گیرد اما بیشترین کاربرد دربین روشها روش درصد پیشرفت کار است ونتیجه این که براساس فعالیت ها وپرسش ها و مطالعات روش درصد پیشرفت کار معمولا مورد استفاده بیشترموسسات پیمانکاری است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

کلیات پروژه

مقدمه

تعاریف و اصطلاحات تخصصی پروژه

بیان مسئله

اهداف پروژه

نظریه

سازمان گزارش

فصل دوم

ادبیات پروژه

طرح عمرانی

انواع طرح های عمرانی

مطالعه طرح

مطالعات شناسایی طرح

تهیه طرح مقدماتی

تهیه نقشه ها و مشخصات اجرائی طرح

مطالعات تفصیلی طرح

ثبت های حسابداری در دفتر مهندسین مشاور:

طبقه بندی معاملات

وظایف کمیسون مناقصه

فرآیند برگزاری مناقصات

روشهای انجام مناقصه

ترک تشریفات مناقصه

دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح

فروش یا توزیع اسناد و مدارک مناقصه

شرکت در مناقصه

انتخاب پیمانکار

انعقاد قرارداد با پیمانکار

موضوع پیمان

مبلغ پیمان

مدت پنهان

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

تنظیم قرارداد پیمانکاری

ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

پیشینه تحقیق

فصل سوم

پیاده سازی پروزه

پیمان‌ بلندمدت

عملیات اجرایی طرح

مدیریت و نظارت بر کار

تاسیس و ایجاد کارگاه

تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

مخارج اجرای طرح

تعلیق

تاخیر در اتمام به موقع کار

تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده

تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

پرداخت وجه صورت وضعیت کارها

کسورات هر صورت وضعیت

تحویل موقت

برچیدن گارگاه

ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات

ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

صورت وضعیت قطعی

تعیین سود پیمان و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده

استرداد نصف سپرده حسن انجام کار

بهره برداری و نگهداری عملیات موضوع پیمان

تحویل قطعی

روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری

روش کار تکمیل شده

صورت سود و زیان

روش درصد پیشرفت کار

برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان

برآورد کل هزینه پیمان

برآورد کل سود ناخالص پیمان

اندازه گیری میزان پیشرفت کار

محاسبه درآمد هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان

انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری

محاسبه سود پیمان های ناتمام

حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

شناسایی زیان دوره جاری پیمان

شناسایی کل زیان پیمان

دریافت های تشویقی

گزارشگری مالی در موسسات پیمانکاری

اطلاعات مربوط به پیمانهای بلند مدت

افشاء در ترازنامه

صورت سود وزیان باید اقلام زیر را به طور جداگانه منعکس کند

مسئله

فصل چهارم

نتیجه گیری

نتیجه گیری کلی

تحقق اهداف پروژه

بحث و مقایسه

کارهای مرتبط

موضوعات پژوهشی آینده

منابع

قیمت: 5000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com