امروز سه شنبه 06 خرداد 1399
file.cloob24.com
0

نحوه افتتاح حساب جاری

طرق قانونی وصول چک بلامحل

شکایت کیفری

دادخواست صدور قرار تأمین خواسته (توقیف)

نمونه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل

طرح دعوی حقوقی

مدارک لازم برای تنظیم دادخواست حقوقی

دادخواست وصول چک بلامحل

طرح شکایت چک بی محل در مراجع ثبتی

مدارک لازم

نمونه تقاضانامه صدور اجرائیه و رسید

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اجرای ثبت

نمونه دادخواست توقیف اموال صادر کننده چک بی محل

تقاضای صدور قرار تأمین خواسته

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین خواسته

قانون صدور چک

قانون برات- سفته-چک

از قانون تجارت

فصل اول- برات

مبحث اول- صورت برات

مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث

مبحث چهارم- در وعده برات

مبحث پنجم- ظهر نویسی

مبحث ششم- مسئولیت

مبحث هفتم- در پرداخت

مبحث هشتم- تأدیه برات به واسطه شخص ثالث

مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات

مبحث دهم- در اعتراض (پروتست)

مبحث یازدهم- برات رجوعی

مبحث دوازدهم- قوانین خارجی

فصل دوم- در فته طلب(سفته)

فصل سوم: چک

فصل چهارم- در مرور زمان

فصل پنجم- اسناد در وجه حامل

ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مصوب1337

شماره 520/21/ 76 تاریخ: 3/3/1376

نظریه های فقهای شورای نگهبان در خصوص

خسارت تأخیر تأدیه 3/3/1376

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

شماره 19.46133 تاریخ: 1374.12.27

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان

رئیس نهاد شورای نگهبان - حسن گنجی

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران- ناصری

شماره76.21.512 تاریخ: 1376.3.1

حضرت آیت ا. یزدی

رئیس محترم قوه قضائیه

شماره 9499 تاریخ: 1362.8.25

شورایعالی قضائی

دبیر شورای نگهبان- لطف الله صافی

شماره 3845 تاریخ: 1364.4.12

شورایعالی محترم قضائی

شماره3378تاریخ: 1367.10.14

شورای محترم عالی قضائی

دبیر شورای نگهبان - محمد محمدی گیلانی

منابع ندارد

قیمت: 4000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com