امروز سه شنبه 28 اسفند 1397
file.cloob24.com
0

مقدمه

فصل اول آشنايي كلي با مكان كار آموزي

خلاصه اي از تاريخچه وزارت راه وترابري

سازمان پيشنهادي جهت راهداري كشور

ب نمودار سازماني راهداري شهرستان

اداره راهداري شهرستان درجه يك

اكيپ آسفالت

بنائي

تسطيح گريدر زني

قنوها وپلها

ايمني راهها

امور ماشين آلات

انواع محصولات توليدي يا خدمات

شرح مختصري از فرآيند توليد يا خدمات

نگهداري ومراقبت از پلها

پل سازه ايست پيچيده وگران قيمت

سواره رو

پاكسازي وشستشو

تركهاي كف پل

تعميرات وبهسازي سطوح پل بتني

پوششهاي آسفالتي

درزهاي انبساط

زهكشي كف

اجزاي فوقاني سازه

اجزاي فوقاني بتني

اجزاي فوقاني فلزي

تكيه گاهها

اعضاي تحتاني سازه ها

ساير اعضاي تحتاني سازه

گذرگاههاي سواره رو

درزهاي انبساط روسازي

تسطيح گذرگاهها

بازرسي ابنيه فني

بهمن

اقداماتي براي جلوگيري از آزاد شدن بهمن

اقداماتي براي جلوگيري از بسته شدن راه توسط بهمن

آزاد كردن مصنوعي بهمن تحت شرايط كنترل شده

كاربردهاي روشهاي حفاظتي

گالري بهمن گير

توي تثبيت برف

توري با مقاومت متوسط

توري ايمني برف

زهكشي هاي كناري

بوته كني وعلف كني

فصل دوم ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز

در اين واحد (اداره كل راه وترابي)

لزوم مطالعات اوليه قبل از احداث پل

بررسي تغيير مكان پل در اثر تحريكات زلزله

بررسي وجود تقسيم بندي نواحي سه گانه در سازه ها پل

نسبت طول نشيمن در نواحي لرزه خيزي مختلف

فصل سوم آزمون آموخته ها ونتايج

نتايج

پي كنيها

آرماتور گذاري كف پي وبتن ريزي

ديوار چيني،ملات ودرزانبساط ديوار

قیمت: 4400 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال نظر