امروز دوشنبه 04 شهریور 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

فصل اول آشنايي کلي با مکان کار آموزي

خلاصه اي از تاريخچه وزارت راه وترابري

سازمان پيشنهادي جهت راهداري کشور

ب نمودار سازماني راهداري شهرستان

اداره راهداري شهرستان درجه يک

اکيپ آسفالت

بنائي

تسطيح گريدر زني

قنوها وپلها

ايمني راهها

امور ماشين آلات

انواع محصولات توليدي يا خدمات

شرح مختصري از فرآيند توليد يا خدمات

نگهداري ومراقبت از پلها

پل سازه ايست پيچيده وگران قيمت

سواره رو

پاکسازي وشستشو

ترکهاي کف پل

تعميرات وبهسازي سطوح پل بتني

پوششهاي آسفالتي

درزهاي انبساط

زهکشي کف

اجزاي فوقاني سازه

اجزاي فوقاني بتني

اجزاي فوقاني فلزي

تکيه گاهها

اعضاي تحتاني سازه ها

ساير اعضاي تحتاني سازه

گذرگاههاي سواره رو

درزهاي انبساط روسازي

تسطيح گذرگاهها

بازرسي ابنيه فني

بهمن

اقداماتي براي جلوگيري از آزاد شدن بهمن

اقداماتي براي جلوگيري از بسته شدن راه توسط بهمن

آزاد کردن مصنوعي بهمن تحت شرايط کنترل شده

کاربردهاي روشهاي حفاظتي

گالري بهمن گير

توي تثبيت برف

توري با مقاومت متوسط

توري ايمني برف

زهکشي هاي کناري

بوته کني وعلف کني

فصل دوم ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي کارآموز

در اين واحد (اداره کل راه وترابي)

لزوم مطالعات اوليه قبل از احداث پل

بررسي تغيير مکان پل در اثر تحريکات زلزله

بررسي وجود تقسيم بندي نواحي سه گانه در سازه ها پل

نسبت طول نشيمن در نواحي لرزه خيزي مختلف

فصل سوم آزمون آموخته ها ونتايج

نتايج

پي کنيها

آرماتور گذاري کف پي وبتن ريزي

ديوار چيني،ملات ودرزانبساط ديوار

قیمت: 4400 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه