امروز دوشنبه 27 آبان 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

بيان موضوع و طرح مسأله

بيان ضرورت و اهميت مسأله

اهداف تحقيق

نتيجه گيري

برنامه زمان بندي

بخش اول: مطالعات پايه

فصل اول: روانشناسي کودک (برخورد روانشناسانه با موضوع)

روانشناسي رشد

روانشناسي کودک

شناخت کودک از ديدگاه روانشناسي

روانشناسي رشد

مفاهيم بنيادي در روانشناسي رشد

مراحل رشد کودک

تقسيم بندي دوران کودکي

ويژگي کودکان 4-3 ساله

ويژگي کودکان 5-4 ساله

ويژگي کودکان 6-5 ساله

نتيجه گيري

فصل دوم: نگاهي به آموزش و پرورش (شناخت تکنولوژي آموزشي)

شناخت و تحليل سيستم هاي مختلف آموزشي

اهداف آموزش

روش هاي آموزش

نقد و بررسي نظام هاي آموزشي

سنتي (معلم محور)

رايج (موضوع محور)

مدرن (دانش آموز محور)

نگاهي به آموزش و پرورش پيش از دبستان در جهان امروز

اهداف آموزش و پرورش در کودکستان ها و مراکز آموزشي ـ تربيتي پيش از دبستان

انتخاب شيوه آموزش مناسب

نتيجه گيري

فصل سوم: ابزارهاي آموزشي

بازي

تعريف بازي

اهميت و هدف بازي

عوامل موثر در بازي

خصوصيات بازي

انواع بازي از جهت محتوا و کاربرد

مراحل رشد و انواع بازي در آن ها

نقاشي

تعريف نقاشي کودکان

مراحل نقاشي کودکان

چرا کودکان نقاشي مي کشند

قصه ـ قصه گويي

رسانه هاي آموزشي

ويژگي يک رسانه آموزشي مطلوب

طبقه بندي قراردادي رسانه هاي آموزشي

نتيجه

بخش دوم: مطالعات زمينه

ضوابط مکان يابي

ضوابط اجتماعي بافت

ضوابط کالبدي بافت

مختصري در باب شهر مشهد

چگونگي پيدايش شهر مشهد

شناخت کلي شهر مشهد

مطالعات جمعيتي

توسعه کالبدي شهر و آثار جمعيتي

مطالعات جغرافيايي

خصوصيات اقليمي منطقه مشهد

دما و رطوبت

باد

وضعيت حرارتي هوا در شب و روز

نتيجه گيري

بخش سوم: مطالعات تکميلي

فصل اول: فضا

روش آموزش و پرورش در دوره پيش از دبستان

نقش معماري در پرورش فکري کودکان

فضا

ميزان درک کودک از فضا

کشف روابط فضايي کودک

نياز به تملک فضا

غني سازي فضا براي رشد همه جانبه حواس کودک

معيار هاي کيفيت فضا

سازمان دهي

زمان و مسير

جزء ـ کل

فرم

تأثير شرايط محيطي بر کودکان

نور و روشنايي

سروصدا

تهويه

شرايط حرارتي

تأثير شرايط کالبدي بر کودکان

رنگ

فرم

مقياس

جنس

تزئينات

مبلمان آموزشي

اندازه مدرسه و مهد کودک

فصل سوم: عمده ترين ويژگي هاي اقليمي در مورد ساختمانهاي آموزشي

ويژگي هاي اقليمي در مورد ساختمان هاي آموزشي

موارد حائز اهميت در طراحي اقليمي ساختمان هاي آموزشي

ويژگي هاي اقليمي

نيازهاي حرارتي

جهت استقرار ساختمان

فرم کالبدي و سازماندهي پلان

اندازه پنجره ها

اندازه سايه بان

مصالح ساختماني و رنگ سطوح خارجي

سيستم مکانيکي

فصل چهارم: ايمني

ايمني در محوطه

نرده هاي ايمني

ايمني در مسيرهاي حرکت

ايمني در راهروها

ايمني در مسير پله ها

ايمني پوشش کف

ايمني درها

ايمني پنجره ها

ايمني در فضاي بهداشتي

ايمني تجهيزات

فصل پنجم: ابعاد و استانداردها

تناسبات انساني و نقش آن در طراحي فضاي آموزشي

اندازه هاي بدن کودکان پيش از دبستان

معرفي فضاها در مراکز آموزشي

فصل ششم: اصول طراحي

بخش چهارم: مطالعات تطبيقي

بررسي مهد کودک Adharshila Vatika

بررسي مهد کودک Sunshine Kindergarta

بررسي باشگاه کودک و آينده

بخش پنجم: طراحي

معرفي حوزه هاي برنامه فيزيکي

سايت آناليز

منابع و مآخذ

قیمت: 12000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه