امروز چهارشنبه 02 مرداد 1398
file.cloob24.com
0

کانادا

زمان و چگونگي شروع اجراي نظام

تلاش هاي به عمل آمده در زمينه فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

موانع اصلي موجود در سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

درس يا درسهاي مهم حاصل از اجراي نظام

شيلي

زمان و چگونگي شروع و اجراي نظام

تلاش هاي به عمل آمده در زمينه فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

موانع اصلي موجود بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

درس يا درس هاي مهم حاصل از اجراي نظام

کلمبيا

زمان و چگونگي شروع اجراي نظام

تلاش هاي بعمل آمده در زمينه فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

موانع اصلي موجود بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

درس يا درس هاي مهم از اجراي نظام

ايرلند

زمان و چگونگي شروع اجراي نظام

تلاش هاي به عمل آمده در زمينه فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

درس يا درس هاي حاصل از اجراي نظام

مصر

زمان و چگونگي شروع اجراي نظام

تلاش هاي بعمل آمده در جهت فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

درس يا درس هاي حاصل از اجراي نظام

مکزيک

زمان و چگونگي اجراي نظام

تلاش هاي به عمل آمده در جهت فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

درس يا درسها حاصل از اجراي نظام

هلند

زمان و چگونگي شروع اجراي نظام

تلاش هاي به عمل آمده در جهت فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

درس يا دروس هاي حاصل از اجراي نظام

اسپانيا

زمان وچگونگي شروع و اجراي نظام

تلاش هاي به عمل آمده در جهت فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

درس يا درس هاي حاصل از نظام

تانزانيا

زمان و چگونگي شروع اجراي نظام

تلاش هاي به عمل آمده در جهت فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه بندي بر مبناي عملکرد

درس يا درس هاي حاصل از نظام

اوگاندا

زمان و چگونگي شروع اجراي نظام

تلاشهاي به عمل آمده در جهت فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

درس يا درس هاي حاصل از نظام

انگليس

زمان و چگونگي شروع اجراي نظام

تلاش هاي به عمل آمده در جهت فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

درس يا درس هاي مهم حاصل از نظام

آمريکا

زمان و چگونگي شروع اجراي نظام

تلاش هاي به عمل آمده در جهت فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد

درس يا درس هاي حاصل از نظام

منابع

قیمت: 2000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه