امروز شنبه 04 بهمن 1399
file.cloob24.com
0
تعداد صفحات: 45 صفحه

فهرست

مقدمه

تاریخچه والیبال در ایران

تمرینات در تکنیک ساعد

آشنایی با تکنیک های مقدماتی والیبال

تمرین یک نفره

تمرین دو نفره

تمرین سه نفره و گروهى

آموزش ساعد آموزش والیبال آموزش تکنیک ساعد

آموزش والیبال آموزش پاس ساعد

آموزش فن ساعد

وضعیت استقرار پاها

دریافت توپ با ساعد

ارسال توپ با ساعد

اجراء ساعد

اجراء ساعد به سمت پشت

غلتیدن در والیبال

نکاتی درباره غلتیدن

دفاع داخل میدان

آموزش شیرجه و غلت

آموزش دفاع با یک دست در حال افتادن به پهلو

آموزش شیرجه و ضربه زدن به توپ

آموزش شیرجه و ضربه زدن به توپ

آموزش شیرجه و ضربه زدن به توپ

آموزش دفاع ساعد (با یک دست)

پاسهای حمله ای - پاس کوتاه

پاس کوتاه پشت

پاس کوتاه

پاس کوتاه پشت

پاس حمله ای - پاس سرعتی

پاس تیز بیرون

پاس تیز وسط

پاس تیز پشت

انواع پاسها در والیبال - پاس بلند

پاس بلند در دو انتهای تور

پاس های بلند به وسط.

واژه های توصیفی

آبشار

دفاع روی تور

کاربرد ساعد

آموزش مراحل اجرا

عوامل مهم در این نوع پاس

اجرای صحیح و سریع گامهای جابجایی

کنترل توپ

ارسال درست

مرحله دریافت

مرحله ارسال

آموزش ارنجها

آموزش توپ گیری با ساعد

نحوه اسپک زدن

آموزش دفاع روی تور

آموزش سرویس

انواع سرویس

نتیجه گیری

قیمت: 10000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com