امروز چهارشنبه 07 خرداد 1399
file.cloob24.com
0

دستورالعمل های جدید آئین نامه استخدام پیمانی

پیوست (1)دستورالعمل اجرایی آئین نامه استخدام پیمانی

قانون استخدام کشوری

فصل اول: کلیات

ماده 1 تعاریف

بخش سوم: مفهوم «استخدام دولت» از دیدگاه قانونی

مقدمه

بخش چهارم: انواع مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری

بند 1 دامنه شمول قانون استخدام کشوری

سازمان های غیر مشمول

مشاغل غیر مشمول

بند 2 انواع مستخدمین دولت

مستخدم پیمانی

شرایط استخدام پیمانی

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

مدت قرارداد پیمانی

حقوق و مزایای مستخدمین پیمانی

فوق العاده مخصوص

مرخصی ها

مرخصی استحقاقی

مرخصی استعلاجی

حقوق از کارافتادگی

تکالیف مستخدمین پیمانی

مستخدم خرید خدمتی

مستخدم روزمزد

مستخدم حکمی

بخش پنجم: نظام استخدام کشوری

بند 1 مفهوم طبقه بندی مشاغل

بند 2 نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل

حالات استخدامی

بند 1 حالت اشتغال

بند 2 حالت مرخصی

مرخصی استحقاقی

مرخصی بدون حقوق

بند 3 حالت معذوریت (یا مرخصی استعلاجی)

بند 4 حالت آمادگی به خدمت

بند 5 حالت مأموریت

بند 6 حالت خدمت زیر پرچم

بند 7 حالت خدمت آزمایشی

بند 8 حالت بازنشستگی

بند 9 حالت از کارافتادگی

بند 10 حالت استعفا

بند 11 حالت غیبت موجه

بند 12 حالت تعلیق

بند 13 حالت انفصال

بند 14 حالت اخراج

بند 15 حالت برکناری

منابع

قیمت: 5800 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com