امروز دوشنبه 27 خرداد 1398
file.cloob24.com
0

فصل اول: کليات تحقيق

مقدمه

اهميت تحقيق

هدف از تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

محدوديتهاي تحقيق

اهميت و ضرورت موضوع

بيان مسئله

فصل دوم: ادبيات و سوابق تحقيق

مقـــدمــه

چارت تشکيلاتي سازمان

اصول کلي کنترل موجوديها

حفـاظـت از مــوجـوديهـا

انبارداري و عمليات روزمره آن

ســازمان و محــل انبــار در اتحاديه

ايمنــي انبـــار در اتحاديه

سـازمـان داخلـي انبـارهـــا

طبقه بندي و کدگذاري موجوديها

تکنيکهاي کنترل و مديريت موجوديها

سيستم ثبت دائمــي

مزاياي عمده سيستم ثبت دائمي

تعيين با صرفه ترين مقدار براي نگهداري موجوديها

شمارش موجوديها

سيستم هاي ثبت موجودي ها

سيستم ثبت ادواري

سيستم ثبت دائمي

روش شناسايي ويژه موجوديها

روش اولين صادره از اولين وارده

روش اولين صادره از آخرين وارده

روش ميانگين موزون

DFD هاي سيستم انبار سازمان

نمودار ERD

نمودار سطح دو

فعاليتهاي موجود در سيستم انبار شرکت

فرمها و گزارشهاي موجود در سازمان

پوشه مشتريان و بازاريابها (برگه لوت)

بــرگ خـــروج

فاکتور فروش

فرم بايگاني فروش

فرم کالاهاي برگشت از خروج

فرم کالاهاي برگشتي از خريد

فرم رسيد وجه و چک ها

بــرگ هــزينــه

بررسي بهره وري سيستم دستي در سازمان و ارائه يک طرح کلي براي ماشيني کردن سيستم انبار

فصل سوم: روش تحقيق

کاهش هزينه ها (اعم از نيروي انساني و هزينه هاي ديگر)

بهينه سازي امر خريد و فروش

افزايش احاطه مدير بر مبادلات روزمره سازمان

صورتحساب عملکرد اتحاديه تعاوني هاي مصرف فرهنگيان استان خراسان رضوي

در سال X138

صورتحساب سود و زيان اتحاديه تعاوني هاي مصرف فرهنگيان استان خراسان رضوي

در سال X138

صورتحساب تقسيم سود ويژه اتحاديه تعاوني هاي مصرف فرهنگيان استان خراسان رضوي

در سال X138

صورتحساب عملکرد اتحاديه تعاوني هاي مصرف فرهنگيان استان خراسان رضوي

در سال x138

صورتحساب سود و زيان اتحاديه تعاوني هاي مصرف فرهنگيان استان خراسان رضوي

در سال x138

صورتحساب تقسيم سود ويژه اتحاديه تعاوني هاي مصرف فرهنگيان استان خراسان رضوي

در سال x138

تهيه فرمهاي موردنياز

دفتــر روزنــامــه

کــاربــرگ

اصــلاح حسـابهـاي دفتـر کــــل

ثبت بستن حسابهاي موقت در دفتر روزنامه

خــلاصــه ســود و زيــان

دفتـــر کــل يــا حســاب T

تهيه تراز آزمايشي

فصل چهارم: نتيجه گيري

(دريافتهاي نقدي)

(پرداختهاي نقدي)

(سند حسابداري)

(دفتــر روزنـــامــه)

حساب… (دفتـــر کـــل)

منابع و ماخذ

قیمت: 6500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه