امروز پنجشنبه 27 تیر 1398
file.cloob24.com
0

فصل اول تاریخچـه اجمالـی تلویزیون دیجیتــــال

شکل سیستم تلویزیون مکانیکی نیپکوف

جدول پیشرفتها در سیستمهای تلویزیونی مکانیکی

جدول توسعه ها در سیستمهای تلویزیون الکترونیکی

جدول پیشرفت ها در سیستم های تلویزیون رنگی

جدول پیشرفتها در سیستم های HDTV

جدول پیشرفت ها در سیستم های تلویزیون دیجیتال

فصل دوم چارچـوب نظـــری

شکل طبقه بندی سرویسها

شکل تفاوت میان محتوا، انتقال و تجهیز پایانی

شکل تمایزات کارکردی در ارتباطات راه دور و پخش گسترده

شکل مدل لایه ای

شکل سرویسها و رشته های اطلاعاتی در داخل مدل لایه ای

فصل سوم تکنیـکهای کدگذاری و سرویسهای اضافــی

شکل توصیف عملکردی سیستم کد گذاری صوتی MPEG لایه (تک باندی)

شکل قالب جریان بیتی سیستم MPEG لایه (تک باندی)

شکل توصیف کار کردی سیستم کد گذاری صوتی MPEG لایه (تک باندی)

شکل قالب جریان بیتی سیستم MPEG لایه (تک باندی)

شکل توصیف عملکردی سیستم کدگشایی صوتی MPEG لایه و لایه

شکل توصیف عملکردی سیستم کدگذاری ویدیویی MPEG

شکل توصیف کار کردن سیستم کدگشایی ویدیویی MPEG

جدول سطوح و خصوصیات MPEG

شکل نمایش کارکردی سیستم های MPEG

شکل قالب داده جریان انتقال (TS)جریان بنیادی بسته بندی شده (PES)

جدول اطلاعات سرویس

جدول خانواده CLUT

جدول کد گذاری منبع و سرویسهای اضافی

شکل مدل کدگشایی زیر عنوان بندی DVB

فصل چهارم انتقال دیجیتال (بخش ماهواره ای)

جدول تخصیص فرکانسی جهت سیستم های ماهواره ای پخش گسترده مربتط با تلویزیون (پیوند رو به پایین)

شکل سیستم ماهواره ای

شکل انواع قطبی شدگی (a)خطی، (b)مدور و (c)بیضوی

شکل بکار گیری مجدد بوسیله قطبی شدگی متعامد خطی

شکل توصیف مفهومی سیستم کد گذاری

شکل مولد توالی دودویی تصادفی کاذب (PRBS)

شکل تکه تکه سازی کانولوشنی

جدول نرخ کد داخلی و نسبت حامل به نویز متناظر

شکل طیف کسینوسی رشد یافته

شکل دیاگرام صورت فلکی QPSK

قیمت: 4000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه