امروز پنجشنبه 06 تیر 1398
file.cloob24.com
0

انواع دريبل کردن

مهارت دريبل کنترلى

کاربرد دريبل کنترلى

مهارت دريبلى کنترلى

شرح مهارت دريبل کنترلى

دست ها

پاها

توپ

مهارت دريبل قدرتى

کاربرد دريبل قدرتى

مهارت دريبل قدرتى

شرح مهارت دريبل قدرتى

دست ها

پاها

توپ

مهارت دريبل سرعتى

کاربرد دريبل سرعتى

مهارت دريبل سرعتى

شرح مهارت دريبل سرعتى

دست ها

پاها

توپ

تمرين فردى مهارت دريبل کنترلى و قدرتى

دريبل رفت و برگشت

دريبل رفت و برگشت

تمرين گروهى مهارت دريبل سرعتى

تمرين گروهى مهارت دريبل سرعتى

تمرين ترکيبى مهارت دريبل

ترکيب سه نوع دريبل

تمرين ترکيبى مهارت دريبل

تمرين بازى رقابتى دريبل

دريبل ماهرانه

تمرين دريبل با دو توپ

دريبل با مدافع

تمرين گروهى مهارت دريبل سرعتى

تمرين ترکيبى دريبل، کار باتوپ و تعادل

تمرين ترکيبى دريبل

تمرين هشت انگليسى

تمرين دريبل با دو توپ

تمرينات مهارتى دريبل

انواع تمرين مهارتى دريبل

انواع تمرين دريبل مهارتى دريبل

نکات ويژه در دريبل کردن

دستوتوپ

محل قرارگيرى دست روى توپ در هنگام دريبل

محل برخورد توپ با زمين

محل برخورد توپ با زمين در دريبل

حالت بدن

قیمت: 1300 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه