امروز چهارشنبه 07 اسفند 1398
file.cloob24.com
0

فصل اول: کليات تحقيق

مقدمه

بيان مساله

اهداف تحقيق

فرضيه تحقيق

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق

اختلالات خلقي

حمله ماني

بيخوابي

خلق افسرده

نبود لذت يا علاقه نسبت به فعاليتهاي عادي زندگي

آشفتگي خواب

احساس گناه وبي ارزشي

جدول شماره

شيوع افسردگي شديد

اختلال دو قطبي

نظريه هاي مربوط به افسردگي

نظريه هاي زيست شناختي

نقش وراثت در اختلالات دو قطبي

اثرات ليتيوم

درمان براساس نظريه هاي زيست شناختي

الکتروشوک درماني

نظريه هاي روان پويايي

نظريه يادگيري

نظريه شناختي

نظريه شناختي بک درباره افسردگي

درمانگري شناختي افسردگي

شکل مقايسه جريان اسنادي در افراد افسرده و غير افسرده

صحت ودقت شناختي در افسردگي

اين موضوع با يکي از مشاهدات فرويد مطابقت دارد

فصل سوم: روش تحقيق

جامعه مورد مطالعه

ابزار اندازه گيري در تحقيق

روش تحقيق

فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها

يافته ها و تجزيه تحليل آنها

جدول - نمرات خام آزمودنيها از آزمون افسردگي

جدول - مقايسه افسردگي در بين افراد چاق وافراد لاغر

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري

پيشنهادات

محدوديت ها

منابع و ماخذ

پرسشنامه افسردگی بک

قیمت: 7000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com