امروز چهارشنبه 07 اسفند 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان گلستان

تاریخچه فعالیت شرکت

کلیات

هدف شرکت

وضعیت اشتغال

ارکان شرکت

امور مالی (ترازنامه ها وحساب سود و زیان)

سایر مقررات

صورتهای مالی اساسی

مبنای تهیه صورتهای مالی

ترازنامه یا صورت وضعیت مالی

بخش اول

کاربرد منابع جاری

دارائیهای غیرجاری

دارائیهای جاری

حساب پیش پرداختها

موجودی کالا

حسابها و اسناد دریافتی غیرتجاری

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

موجودی نقد

خلاصه اهم رویه های حسابداری

موجودی کالا

دارائیهای ثابت مشهود

حق اشتراک

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

بدهی های جاری

حسابها و اسناد پرداختنی غیرتجاری

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

پیش دریافت از مشتریان

ذخیره مالیات بر درآمد

بخش دوم

منابع سرمایه ای

سرمایه شرکت

اندوخته قانونی

سایر اندوخته ها

سود (زیان)انباشته

بدهیهای غیرجاری

حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت

تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت

حسابها انتظامی و طرف حساب های انتظامی

صورتحساب سودوزیان و سود (زیان)انباشته

درآمد عملیاتی

هزینه های عملیاتی

درآمد و هزینه های غیرعملیاتی

ذخیره مالیات بر درآمد

اصلاح اشتباه دوره های قبل

سود و زیان جاری

سودوزیان سنواتی

خلاصه حساب سود و زیان

صورت تغییرات در وضعیت مالی

گزارش حسابرسي

اظهار نظر مقبول (بلاشرط)

اظهار نظر مشروط

اظهار نظر مردود

عدم اظهار نظر

ذخائر

خروج دارايي ثابت از جريان استفاده

خروج داراي ثابت از حسابها در پايان عمر مفيد ممکن است به چند حالت صورت بپذيرد

خروج دارائيهاي ثابت از حسابها قبل از پايان عمر مفيد

ادامه استفاده از دارايي ثابت پس از پايان عمر مفيد

محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

محاسبه ذخيره کسري و نابابي کالا

محاسبه ذخيره خريد خدمت کارکنان

پايان مالي مراکز استانها با شرکت مخابرات ايران

ارتبا ط مالي مراکز شرکتهاي مخابرات استانها با توابع

ارتباط مالي شرکت سهامي مخابرات استانها با يکديگر

نمونه صورتهاي مالي اساسي

تائيديه مديران شرکت

سيستم مکانيزه مالي شرکت سهامي مخابرات استانها

تراز اختتاميه

اداره دریافتها

واحد دارائیها و ترازنامه

واحد محاسبات

حکم مأموریت

فرمهای ارزشیابی

بخش اول

تعاریف

اهمیت حقوق و دستمزد

کنترل داخلي سيستم حقوق و دستمزد

ماشين ساعت زن

حکم کارگزینی

واحد پرداختها

بخش دوم

کارت حقوقی

نوبت کاري

حق مسکن و ایاب و ذهاب

حق اولاد

مأموريت

ساعات کار اضافي (اضافه کاري)

مالیات

خدمات درمانی

واحد ممیزی

واحد حسابداری کالا:

نتیجه گیری:

موجودی کالای سرمایه ای

موجودی کالای مصرفی

واحد بودجه و اعتبارات

چکیدهای از بودجه و اعتبارات

قیمت: 7000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com