امروز چهارشنبه 02 مرداد 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

شدت انگيزه

فصل اول نظريه هاي انگيزش شغلي و پيشرفت

نظريه هاي انگيزش شغلي

تعريف انگيزش

نظريه سلسله مراتب نيازها

نيازهاي فيزيولوژيکي

نيازهاي مراتب بالاتر

نظريه سه وجهي آلدرفر

نيازهاي وجودي

نيازهاي وابستگي

نيازهاي رشد

نظريه هاي موازنه

نظريه برابري

نظريه دوعاملي رضايت شغلي

تغيير و اصلاح رفتار

نظريه انتظار

مدل انگيزشي

انگيزش دروني

انگيزش پيشرفت

مرور و تلفيق نظريه هاي انگيزش کار

بهره گيري از مفاهيم انگيزش کار در سازمان

تعيين هدف.

مشارکت در تصميم گيري.

استفاده از انگيزاننده ها.

خلاصه

زمينه براي بحث و کار گروهي

توضيحات

فصل دوم اهميت درک نيازهاي انسان

خلاصه

اهميت درک نيازهاي انسان

نظريه پردازي در انگيزش

نظريه سلسله مراتب نيازهاي مزلو

نظريه دو عامله هرزبرگ

نظريه X و Y مکگروگر

انگيزش در سازمانهاي آموزشي

خلاصه

فصل سوم هدف از مطالعه و انگيزش

هدف از مطالعه انگيزش

نيازهاي انسان

نيازهاي فيزيولوژيکي

نيازهاي تاميني

نيازهاي تعلق، دوست داشتن و اجتماعي بودن

نيازهاي قدر و منزلت و شناخت

نيازهاي خودشناسي

نيازها، انگيزش و رضايت شغلي

پيامدهاي عدم تامين نياز

روشهاي برانگيختن همکاران، و کارمندان

توجه به تفاوتهاي فردي در رفتار تقسيم کار و دادن مسئوليتها

اهداف بايد کاملاً روشن و قابل حصول باشد

بر تواناييها و نقاط قوت افراد تکيه شود

پاداشها بايد حالت فردي داشته باشد

پاداشها بايد عادلانه و مربوط به عملکرد فرد باشد

توجه به حقوق مکفي

روحيه

سنجش روحيه

منابع و مآخذ

قیمت: 9000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه