امروز چهارشنبه 09 مهر 1399
file.cloob24.com
0

مقدمه

تعریف کار

تعریف روانشناسی کار

موضوع جامعه شناسی کار

تعریف جامعه شناسی کار

اتحادیه های کارگری و ستیزهصنعتی

روان شناسی اجتماعی کار صنعتی

بیکاری،کار زنان و اقتصاد غیررسمی

کاربردهای کنونی روانشناسی در محیط کار

تعریف جامعه شناسی کار

قلمرو و جامعه شناسی کار

دیدگاههای مختلف در مورد کار و جامعه

فرهنگ کار

تفاوتهای فردی در کار

میزان روشنایی

شرایط محیط فیزیکی ورفتار کار

تاثیر صدا بر روی عملکرد

تاثیر صدا بر سلامت فرد

موسیقی

شرایط آب و هوایی

طریق تنظیم رفتار حرارتی تامین گردد.

حرارت مطلوب در محیط کار

اثر گرما بر عملکرد

اثر سرما در عملکرد

رطوبت

رنگ

ساعات کار

انگیزه پیشرفت در کار

نگاهی به عوامل کاهنده استرس های شغلی

عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار

نور

اندازه گیری روشنایی در محیطهای کاری

بررسی عوامل زیان آور ارگونومیکی

چشم انداز ارگونومی

جایگاه ارگونومی در ارتباط با دیگر دانشها

عوامل زیان آور روحی و روانی ناشی از کار

روشهای پژوهشی بر رفتار

پرسشنامه ارزیابی سروصدای محیط کار

منابع

قیمت: 6200 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com