امروز پنجشنبه 06 تیر 1398
file.cloob24.com
0

پيشگفتار

فصل اول: کليات و سوابق

معرفي اجمالي پروژه

معرفي محصول

کاربرد محصول

بررسي نياز جامعه و بازار اين محصول

مصرف کننده

سوابق توليد

فصل دوم: طراحي توليد

فرايند توليد

نمودار فرايند توليد

ابزار و ماشين آلات موردنياز طرح

طرح استقرار ماشين آلات

مواد اوليه و منابع تأمين آن

ظرفيت توليد

برنامه زمان بندي اجراي طرح

جايابي و محل اجراي طرح

فصل سوم: نيروي انساني

نيروي انساني موردنياز

برآورد هزينه خدمات نيروي انساني

شرح وظايف پرسنل

سازماندهي نيروي انساني

فصل چهارم: زمين و ساختمان هاي موردنياز

زمين موردنياز

ساختمان هاي واحد توليد

ساختمان هاي اداري، خدمات و پشتيباني

هزينه هاي ساختمان سازي

پلان طرح

فصل پنجم: انرژي و تأسيسات

انرژي برق مصرفي

انرژي آب مصرفي

انرژي سوخت مصرفي

ارتباطات

تأسيسات حرارتي

تأسيسات برودتي

برآورد انرژي موردنياز

هزينه هاي سرمايه اي انرژي و تأسيسات

وسايل حمل و نقل

فصل ششم: محاسبات مالي طرح

محاسبه سرمايه کل و منابع تأمين آن

محاسبه سرمايه ثابت طرح

محاسبه سرمايه در گردش طرح

محاسبه هزينه هاي توليد ساليانه

محاسبه هزينه هاي انرژي مصرفي

محاسبه هزينه هاي حقوق و دستمزد

محاسبه هزينه هاي مواد اوليه

محاسبه هزينه هاي استهلاک

محاسبه هزينه هاي تعميرات و نگهداري

محاسبه هزينه هاي ثابت و متغير توليد

محاسبه قيمت تمام شده محصول

محاسبه قيمت فروش محصول

محاسبه نقطه سربه سر توليد

محاسبه سود ناخالص توليد

محاسبه سود خالص توليد

محاسبه دوره برگشت سرمايه

منابع و مآخذ

قیمت: 5500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه